Şirketin Gerçek Gücü!

Şirketin Gerçek Gücü!

Şirketinizin gerçek gücünü biliyor musunuz?

Mütevazi şartlarda küçük ticari faaliyetler ile başlayan kuruluşları önemli ekonomik büyüklüğü getirmek bir girişimcilik başarısı ve olağanüstü çabaların sonucudur. Hiçbir başarı çalışmadan elde edilmiyor.

Büyüyen şirketlerin hikayelerinde elbette pazardaki fırsatların da etkisi vardır. Ancak; planlı ticari kararlar verdiğinizde ve bunları hayata geçirecek doğru hamleler yaptığınızda, yani hazır olduğunuzda bu fırsatlardan faydalanabilirsiniz. Başarılı girişimcileri diğer insanlardan ayıran da bu fırsatları görebilme ve değerlendirebilme yeteneğidir.

Günümüzün sorunu ise sürdürülebilirlik!

Yani gelecekte var olabilecek miyiz?

Geçmişte yaptıklarımız gelecek için yeterli mi?

Çünkü, dünya değişiyor… Toplumun ve tüketicinin alışkanlıkları ve ihtiyaçları değişiyor. Bu değişimi, yani bizleri bekleyen yeni fırsatları görebiliyor muyuz? 

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, bugün faaliyet gösteren şirketlerin % 75’i 2050 yılında faaliyetlerine devam edemeyecek. 

Ne yapmalıyız?

Değişmeliyiz…

Bizi geleceğe taşıyacak sağlam temelli bir yapı kurmalıyız…

Şirketlerin gerçek gücü; doğru iş süreçlerinin oluşturulması, iş süreçleri ile uyumlu bir organizasyonel yapılanma ve organizasyon yapısına uygun doğru insanların şirkete kazandırılması ile ortaya çıkacaktır.

Doğru insanları şirkete kazandırmak ve insanları geliştirmek şirketlerin temel görevleri arasında olmalıdır. 

Çünkü, insan gelişmeden iş gelişemez…

YUKARI