Stratejik Yönetim

Eğitimin Amacı:

Günümüzdeki hızlı değişim ve rekabet ortamı kuruluşların varlıklarını devam ettirebilmek için rakiplerinden farklı olmaya ve özellikle değişen koşullara ayak uydurabilmelerini gerektirmektedir. Böyle bir ortamda özellikle günlük işlere odaklanmak geleceğe yönelik planlamalar yapılmadığında kuruluşların amaç ve hedeflerine ulaşmaları zorlaşmakta, hatta imkânsız hale gelmektedir. Oysa gelecek, kuruluşu belirsizliklerle karşı karşıya getirmekte ve riskler yaratmakla birlikte fırsatları da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle kuruluşların, geleceğe yönelik riskleri anlamak ve fırsatlardan da yararlanabilmek amacıyla bu konuları doğru şekilde ele almaya, yönetmeye ve kendilerine uygun yaklaşımları hayata geçirmeye ihtiyaçları vardır. Bu bağlamda, doğru ve etkili bir “Stratejik Yönetim” kuruluşlara rekabetçi olma ve yaşamlarını sürdürebilme imkanı vermektedir.

Bu Eğitim Modülü ‘nün amacı; kâr amacı güden ya da gütmeyen tüm kuruluşların ihtiyaç duyduğu “Stratejik Yönetim” temel yaklaşımı kapsamında, ilgili kavramlarla tanıştırmak, stratejik planlamanın önemine değinmek, ne şekilde uygulanması gerektiği konusunda bilgi sahibi olmak ve uygulamada izlenecek adımları açıklamaktır.


Eğitimin İçeriği:

 • Strateji, Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim Kavramları
  • Strateji nedir?
  • Stratejik düşünme
  • Stratejik Planlama kavramı ve ilgili diğer kavramlar (Misyon, vizyon, strateji, hedef, plan, proje, bütçe)
  • Stratejik Yönetim süreci
  • Stratejik Yönetiminin kuruluşlar açısından önemi
 • Stratejik Planlamanın Başarı Koşulları
  • Tanımlama ve ortak dil oluşturma
  • Katılım ve destek
 • Stratejik Planlamanın Adımları ve Temel Unsurlar
  • Stratejik Planlama adımları ve takvim oluşturma
  • Paydaşların belirlenmesi ve öncelikledirilmesi
  • Mevcut Durum Değerlendirmesi – Durum Analizi
   • Dış Çevre Analizi (pazar, rakipler, müşteriler, sosyal ve ekonomik ortam vb.)
   • İç Çevre Analizi (ürün –hizmetler, süreç ve iş analizi, kurumsal performans, çalışanlar, yönetim vb.)
   • PEST Analizi
   • GZFT Analizi
   • Vizyonu tanımlama
   • Stratejileri ve Kritik Başarı Faktörlerini tanımlama
   • Stratejik Riskleri tanımlama
   • Strateji ve süreç ilişkisi
   • İş Planlarını Oluşturma
   • Bütçe ve Nakit Akış Planlaması
 • Stratejik Planının Takibi
  • Stratejik Planı İzleme
  • Stratejik Planı gözden geçirme 

  Katılımcılar: 

  Kâr amacı olan ya da kâr amacı olmaksızın bir amacı gerçekleştirmek üzere ürün / hizmet sunan veya sivil toplum hizmeti üstlenmiş tüm kuruluşların tepe yöneticileri, kuruluş sahipleri, kuruluşun yönetim ve operasyonel tüm birimlerinde yönetici olarak görev yapan ya da kuruluş ile ilgili geleceğe yönelik kararları almada etkisi olan tüm kişiler. Kuruluşta stratejik planlama veya stratejik yönetim süreçlerinde rol üstlenecek tüm çalışanlar. Kuruluşta yönetici adayı olarak gelişimi planlanan çalışanlar.

  Süre:

  1 gün

  Eğitim İhtiyaçları:

  Eğitim salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), renkli kalemler, grup çalışması için pano veya duvara kâğıt yapıştırmak için bant

  YUKARI