Süreç Yapılandırma ve Süreç Yönetimi

“Genel olarak organizasyonlar dikey oluşturulan hiyerarşik yapılardır. Bu yönüyle; “Organizasyonlar, müşteriye hizmet için değil, dahili düzenin sağlanması amacıyla inşa edilmişlerdir. Müşteri için dahili düzen veya yapı bir anlam ifade etmediği gibi, engel dahi oluşturabilir. Organizasyon şemaları dikeydir, müşteriye hizmet ise yataydır.” Diyen Motorola’nın eski CEO’su George Fisher, süreç yönetimi ve süreçlerle yönetimin müşteriye odaklanmayı sağladığını çok vurucu bir şekilde tanımlamıştır.

Süreç, belirli bir girdiyi müşterileri için belirli bir faydalı çıktıya dönüştüren, tekrarlanabilen, ölçülebilen birbirine bağlı ve değer yaratan işlemler dizisidir. Bu tanım bize, kuruluşlarının süreçlerini şekillendirirken öncelikle “müşteri için yaratılmak istenen değer” in ne olduğu ve bu değeri yaratmak için nasıl bir süreç yapısına ihtiyaçları olduğu sorusunu yanıtlamaları gereğini göstermektedir. Müşteriye yaratılacak değeri sağlayan süreç yapısı oluşturulduktan sonraki en önemli konu, yapılandırılan süreçten beklenen değerin elde edilip edilmediği; verimli ve etkili olup olmadığını anlama ve beklenen performansı güvenceye alabilmedir.

Bunun için, sürecin sahiplendirilmiş, performansının ölçülmekte, kontrol altında tutulmakta ve sürekli geliştiriliyor olması gerekir. Bu boyutlar süreç yönetimi ile ilgili hususlardır. Diğer bir konu kuruluşun son çıktıya ulaşıncaya kadar aşamalardaki tüm faaliyetleri ve bunları gerçekleştirmeye yönelik asıl işin dışındaki destek niteliğindeki faaliyetlerin de birbirlerine olan etkileri nedeniyle, kuruluşun tüm süreçleri arasındaki ilişkinin açık ve net olarak tanımlanması ve yönetilmesi ihtiyacıdır. Bu “süreçlerle yönetim” olarak tanımlanır ve kuruluşun tüm süreçlerinin kuruluşun vizyonunu gerçekleştirmesine hizmet edecek şekilde ele alınarak yönetilmesi konusunu gündeme getirir.

Eğer bu konular, yani süreç yönetimi ve süreçlerle yönetim yaklaşımı gündemimizde yoksa karşılaşacağımız problemler çok açıktır:

  • Çoğunlukla fonksiyonel bir yapıyı yansıtan organizasyonumuz içinde çatışmaların oluşması
  • Hedeflediğimiz ürün ve hizmet üzerindeki kontrolümüzün azalması ve maliyetin artması
  • Ortaya çıkan problemleri bulmak ve çözmek için harcadığımız zamanın artması
  • İşimizi beklenen şekilde sonuçlandırabilmek için planlanmamış ek işlemlere ihtiyaç duyulması
  • Göz yumma durumunda kaldığımız ya da gözden kaçan problemlerin kökleşmesi
  • ...

Grupas Gelişim olarak kuruluşlara özgü, müşterileri için yaratmak istedikleri değeri gerçekleştirebilmek ve tüm paydaşların beklenti ve ihtiyaçlarına da dengeli bir şekilde yanıt verebilmek için kuruluşun var olma nedeni ve vizyonu çerçevesinde, süreçlerinin yapılandırılması ve süreçlerin yönetilmesine ilişkin çözümler sunmaktayız.

  • Süreç Yönetimine Geçiş
  • Süreçlerin Değer Analizi ile İyileştirilmesi
  • Süreçlerin Analizi, Modellenmesi ve ERP Entegrasyonu
  • Veri Toplama ve Ölçme Sistemi Tasarımı ve Kurulumu
YUKARI