Süreç Yönetimi

Eğitimin Amacı:

Genel olarak organizasyonlar dikey oluşturulan hiyerarşik yapılardır. Bu yönüyle; “Organizasyonlar, müşteriye hizmet için değil, dahili düzenin sağlanması amacıyla inşa edilmişlerdir. Müşteri için dahili düzen veya yapı bir anlam ifade etmediği gibi, engel dahi oluşturabilir. Organizasyon şemaları dikeydir, müşteriye hizmet ise yataydır.” Diyen Motorola’nın eski CEO’su George Fisher, süreç yönetimi ve süreçlerle yönetimin müşteriye odaklanmayı sağladığını çok vurucu bir şekilde tanımlamıştır.


Bu Eğitimde; katılımcılara klasik fonksiyonel yaklaşım yerine günümüz iş yönetim anlayışında ön plana çıkan süreç yönetimi kavramını tanıtmak ve iş yapış biçimlerine süreç yaklaşımı ile bakabilmeyi kazandırmaktır. Katılımcıların, müşteri ve yaratılan değer odağı doğrultusunda kendi kuruluşlarında yürütülen işleri süreç bakış açısıyla tekrar tasarlamaları hedeflenir. Bu kapsamda; ana süreç, alt süreç ve detay süreçler olarak süreç hiyerarşisini tanımlama, her bir süreci müşteri, tedarikçi, aktivite, kaynak, termin ve hedefleri yönünden çıkarabilmeleri sağlanır. Etkileşimleriyle süreç haritalarının çıkarılması, bir kuruluşta uygulamaya alınarak yayılımı ve süreçlerin iyileştirilmesi gibi konular da bu kapsamda ele alınmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

 • Süreç Kavramı ve Sürecin Temel Özellikleri
  • Süreç Nedir?
  • Organizasyonel Yapıya Bütünsel Bakış ve Süreç Odaklı Yönetim Anlayışının Gelişimi
  • Kalite Yönetim Sisteminde Süreç Yönetiminin Yeri
  • Mükemmellik Modelinde Süreç Yönetiminin Yeri
  • Sürecin Temel Özellikleri
  • Süreç Sınıflandırması ve Süreç Hiyerarşisi
 • Süreç Yönetimi ve Beş Boyutunu Hayata Geçirme
  • Süreç Yönetiminin Anlamı ve Önemi
  • Süreç Yönetiminin Beş Boyutu; Süreçleri Sahiplendirme, Tanımlama, Ölçme, Kontrol Etme
  • Kuruluş Ana Süreç Yapısının Oluşturulması (Grup Çalışması)
  • Süreçleri Sahiplendirme
  • Süreçlerin Tanımlanması
  • Örnek Sürecin Tanımlaması (Grup Çalışması)
  • Süreçleri Ölçme
  • Örnek Sürecin Performans Göstergelerinin Belirlenmesi (Grup Çalışması)
 • Süreç Yönetimi ve Stratejik Planlama İlişkisi
  • Süreç Yönetimi ve Stratejik Planlama İlişkisi
  • Kritik Süreçlerin Belirlenmesi
 • Süreç İyileştirme
  • Süreç İyileştirmede Temel Boyutlar
  • Süreçleri Kıyaslama ve Karşılaştırma
Katılımcılar: 
Kuruluşların tüm yöneticileri, süreç yönetimi uygulamalarını etkililiğini artırmak isteyen veya uygulamayı hedefleyen kuruluşların bu konuda görevlendirilmiş çalışanları ve yöneticileri.


Süre: 2 Gün


Eğitim İhtiyaçları:
Eğitim salonu, projektör, grup çalışması için yeterli sayıda yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), renkli kalemler, çeşitli renkte yapışkan bantlar, grup çalışması sonuçlarını asmak / yapıştırmak için bant. Katılımcıların gönüllü katılımı .

YUKARI