İş Süreçlerinin Analizi, Modellenmesi ve ERP Entegrasyonu

Kapsam

Stratejik Amaçlar ve İş Hedefleri

İş Süreçleri (İş Akışları)

Organizasyon Yapısı

Veri Alt Yapısı

Mevcut Yazılımlar ve Yetenekleri

ERP Modellemesi ve Entegrasyonu


1

Stratejik Amaçlar ve İş Hedefleri

1.1

Kuruluşun Stratejik Amaçlarının Öğrenilmesi

1.2

Kurumsal Performans Göstergelerinin Öğrenilmesi

1.2

Süreç Performans Göstergelerinin Öğrenilmesi


2.1

İş Süreçleri (İş Akışları)

2.1.1

Süreç Adlarının Belirlenmesi

2.1.2

Süreç Sahiplerinin Belirlenmesi

2.1.3

Süreçlerin Tedarikçi ve Müşterilerinin Belirlenmesi

2.1.4

Süreçlerin Girdi ve Çıktılarının Belirlenmesi

2.1.5

Süreçlerin Kritik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi

2.1.6

Karar ve Onay Noktalarının Belirlenmesi

2.1.7

Temel Ölçme ve Değerlendirme Esaslarının Belirlenmesi

2.1.8

Süreç Haritalarının ve Nihai Akış Şemalarının Oluşturulması


2.2

İş Süreçleri (İş Akışları)

2.2.1

Nihai Akış Şemalarının Şirket Hedefleri İle Uyumluluğunun Sağlanması

2.2.2

Katma Değer Yaratmasının Sağlanması

2.2.3

Kritik Performans Göstergelerinin Belirlenmesi

2.2.4

Raporlama İhtiyaçlarının Belirlenmesi

2.2.5

Süreçler Arası Etkileşim ve Entegrasyon İhtiyacının Belirlenmesi

2.2.6

Süreç Verilerinin ve Veri İhtiyacının Belirlenmesi

2.2.7

Kaynak İhtiyaçlarının Belirlenmesi


3

Organizasyon Yapısı

3.1

İş Süreçleri ile Uyumlu Organizasyon Yapısı Önerisi

3.2

Pozisyon Bazında Roller ve Görevlerin Tanımlanması

3.3

Yetkilendirme Yapısının Oluşturulması ve Rol Bazlı Yetkilerin Tanımlanması


4

Veri Alt Yapısı

4.1

Yeni İş Süreçlerinin İhtiyacı Olan Veri Yapısının Belirlenmesi

4.2

Veri Kaynakları ve Veri Türlerinin Belirlenmesi (Beyana Dayalı Veri, Teknolojik Veri v.b)

4.3

Veri Planının Oluşturulması

4.4

Veri Transferi İhtiyaçlarının Değerlendirilmesi

4.5

Veri Güvenliği ve Güvenirliğinin Sağlanması

4.6

Faaliyet İzlenebilirliğinin Sağlanması

4.7

İleri Bildirim ve Geri Bildirim İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Tanımlanması

4.8

Veri Güvenliği ve Güvenirliğinin Sağlanması


5

Mevcut Yazılımlar ve Yetenekleri

5.1

Mevcut Yazılımların ve Yeteneklerinin Öğrenilmesi

5.2

Raporlama İhtiyaçlarının Öğrenilmesi

5.3

Ek Yazılım ve Modül İhtiyaçlarının Öğrenilmesi

5.4

Ek Yazılımlarla Entegrasyon İhtiyaçlarının Değerlendirilmesi


6.1

ERP Modellemesi ve ERP Entegrasyonu – RFP Hazırlama

6.1.1

Kritik Makine ve Ekipmanların Otomasyon İhtiyacının Belirlenmesi

6.1.2

Planlama ve Çizelgeleme ile İleri Bildirim Esaslarının Belirlenmesi

6.1.3

Muhasebe, İK Sistemi ve Diğer Destek Süreçlerinin ve Aktivite Bazlı Maliyet Sisteminin Entegrasyon Gereksinimlerinin Belirlenmesi

6.1.4

Nakit Akış Planlama ve Yönetimi Sisteminin Gereksinimlerinin Belirlenmesi

6.1.5

İş Emri Yapılarının Belirlenmesi

6.1.6

Depolama, Stok Yönetimi, Sevkiyat Planlama, Yükleme ve Sevkiyat Yapısının Tasarlanması

6.1.7

Finansal, Süreçler (Operasyonel), Müşteriler ve Çalışanlar İle İlgili Kurum Performans Göstergelerinin Belirlenmesi

6.1.8

ERP Uygulama Gereksinimlerini Detaylandıran, Proje Kapsam (Kavramsal Analiz) Teklif Talep Formunun (RFP) Hazırlanması


6.2

ERP Modellemesi ve ERP Entegrasyonu – Seçim ve Uygulama

6.2.1

Kapsam Analizinin Yapılması

6.2.2

Uyum Fark Listesinin Hazırlanması

6.2.3

Standart Uygulama ve Geliştirme Gereksinimlerinin Belirlenmesi

6.2.4

Kaynak İhtiyacının Tespit Edilmesi (Donanım, insan.gün, finansman)

6.2.5

Proje Planının Hazırlanması ve Uygulanması (Tasarım, Geliştirme, Test Planı, Kabul Testleri, Canlıya Geçiş, Canlı Destek)

YUKARI