Süreçlerin Analizi ve Yeniden Yapılandırılması

Süreç Nedir?

Bir girdiyle başlayan ve bu girdiye katma değer katılarak belirli bir çıktı üreten birbiriyle bağlantılı etkinlikler dizisidir

Bir işi veya nesneyi değiştirerek farklı bir iş veya nesne oluşturmak üzere gerçekleştirilen faaliyetlerin bütünüdür


Süreç Yapısı & Süreç Ögeleri

Süreç Adımı

VDA 6.3 Süreç Analizi Yaklaşımı

P 6.4 Malzeme Kaynakları

P 6.1 Süreç Girdileri

P 6.2 İş İçeriği

P 6.3 Destek Fonksiyonlar

P 6.6 Süreç Çıktıları

P 6.5 Etki Derecesi


Süreç Analiz Yaklaşımı

Süreç Adımı

Kaplumbağa Diyagramı

Süreç Kartı – Kaplumbağa Şeması

Ne ile?

Girdiler

Hangi Performans ?

Nasıl?

Çıktılar

Kim İle?

... Süreci


Süreçler ve Beklenti Analizi

Beklenti Analizi

İstenen ve beklenen Süreç çıktıları,
İstenmeyen ve beklenmeyen Süreç Çıktıları,
Çıktıların Olumlu – Olumsuz etkileri (Güvenlik – Kalite – Teslim ve Maliyet)

Süreç Risklerinin ortaya konulması

Problem – Hata önlemeye karşı Proaktif Risk Yönetimi yaklaşımları


Süreçler ve Fonksiyonlar Arasındaki İlişkiler / Risk Yönetimi Yaklaşımı

P Diyagram Yapısı

Gürültü Faktörleri
(Süreci ne olumsuz etkileyebilir?)

Süreç

Proses Parametreleri

İdeal Tepki

Kontrol Faktörleri

Hata Durumları


Kritik Süreçler ve Süreç Parametreleri

CTQ (Critical to Quality)

CTP (Critical to Process)

CTD (Critical to Delivery)

Kritik Ürün Parametreleri
Parametrelerin Ürün Üzerindeki Etkileşimleri
Proses Tanımlamaları
Proses Kritik Parametreler
Proses Kontrol Koşulları
Proses Girdileri
Proses Çıktıları (İstenen ve İstenmeyen)
Kaynaklar
Proses Çevre ve Ortam Koşulları
Yetkinlik ve Beceriler

YUKARI