Temel Yönetim Becerileri Eğitimi

Kurumsal gelişim ve değişimde önemli unsurlardan biri Orta Kademe Yöneticilerin liderlik tarzı, ilişkileri ve değişime ne kadar açık oldukları ile ilgilidir... Yönetim kalitesi bir kuruluşun top yekün kalitesi hakkında da fikir verir.

Eğitimin Amacı:

Katılımcıların yöneticilik ilkeleri ve yaklaşımları konusunda vizyonlarını genişletmek ve etkili yöneticilik becerileri kazanmalarına veya var olan becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmaktır.

Eğitimin İçeriği:

 • Yönetimde temel sorumluluk alanları ve yönetim kavramı
 • Klasik yönetim anlayışından çağdaş yönetime
 • İdeal yönetici profili
 • Yönetim fonksiyonları:
 • Planlama
 • Organize etme
 • Koordinasyon
 • Motive etme
 • Yetkilendirme
 • İletişim
 • Kontrol
 • Yöneticilikten liderliğe
 • 10 modern liderlik fonksiyonu
 • Karar alma ve değerlerimiz
 • Takım çalışması
 • Çatışma yönetimi
 • Müşteri odaklılık
Eğitimin Yöntemi:
 • Konu anlatımları
 • Örnek olaylar
 • Grup çalışmaları
 • Ekip oyunları
 • Film: yorumlar ve değerlendirme
 • Testler ve yorumlanması
 • Rol oynama uygulamaları
 • Eğitimin iki bölümde yapılması halinde arada bireysel çalışma yapılması

Katılımcılar: Şef, yönetici, müdür vb. pozisyonlara yeni atanmış orta kademe yöneticiler ve orta kademe yönetici adayı uzman, mühendis, satış temsilcisi vb.

 

YUKARI

2019 Yılına İzmir şubemizi açarak başladık