Toplantı Yönetimi

Katılımcıların kurum içi ve dışında yer aldıkları ve yönettikleri toplantılara etkinlik kazandırmak.

Eğitimin Amacı:

Bu eğitim sonunda katılımcılar,

 • Etkin bir toplantının özelliklerini tanımlayabilecekler;
 • Toplantıların Kurumlara maliyeti ve iyi yürütülmelerinin önemini kavrayacaklar;
 • Toplantıların doğru planlanması ve katılımcıların doğru belirlenmesi için yöntemler edinecekler;
 • Toplantı esnasında etkinliği artırmak üzere doğru davranış ve süreç modellerini tanıyacaklar;
 • Toplantıda alınan kararların hayata geçmesi için gerekli adımları ve yöntemleri öğreneceklerdir.
 • Bu eğitimde katılımcılarla ayrıca günlük hayatlarında kullanacakları toplantılara ilişkin doküman ve araçlar paylaşılır.

Eğitimin İçeriği:

 • Başlangıç uygulaması: nasıl toplantı yapıyorsunuz
  • Kazazedeler toplantıda
  • Bireysel değerlendirme anketi: toplantı performansınız nasıl?
 • Toplantıya doğru hazırlanmak
  • Toplantı yapmak ya da yapmamak
  • Amacı belirlemek
   • Farklı toplantı türleri
  • Katılımcıları belirlemek
   • Katılımcıları belirlemede doğru sorular
  • Ajanda oluşturmak
   • Vaka çalışması: toplantı bilgi formunun hazırlanması
   • Bireysel çalışma: toplantı planlaması kontrol formu
  • Toplantının etkin yürütülmesi
   • Etkin bir açılış yapmak
    • Grup çalışması: yalın kuralların belirlenmesi
   • Süreci yürütmek
    • Yürütme döngüsü
    • Toplantıda AKS’da kalmak
    • Düşünme ortamı yaratmak
    • Çatışmaları yönetmek ve zor katılımcılarla baş etmek
     • Toplantıda dinleme becerileri
     • Zor katılımcılarla başa çıkmak
    • Karar almak
    • Etkin toplantı kapanışının özellikleri
   • Toplantı Sonrası
    • Toplantı tutanağının özellikleri

Katılımcılar: 

İş tanımında kurum içinde ya da dışında toplantıları yönetmek olan profesyoneller

Süre:

1 gün

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), renkli kalemler, çeşitli renkte yapışkan bantlar, grup çalışması için pano veya duvar hazırlığı (hazırlanan A4 kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi, Katılımcıların gönüllü katılımı.

YUKARI