TPM (Toplam Üretken Bakım / Yönetim) Eğitimi

Her işin gelip düğümlendiği yer insan ve ekiptir.”

Her seviyede başarılı takımlar oluşturmak, kurumsal başarı için vazgeçilmez bir koşuldur. Çünkü takımların başarısı, kurumların değişim ve gelişim sağlamasını ve yaratıcılık düzeylerini etkiler. Takımlar da her bireyin beyin gücünden faydalanmaya ihtiyaç duyar, ki bu da ancak motivasyon, sahiplenme ve katılım ile sağlanabilir. Bilgi çağında kurumların performansını takımların performansı belirler. Başarılı takımlar oluşturmak ise, planlı, sabırlı bir yaklaşım ve disiplinli bir uygulama ile gerçekleşir.

Eğitimin Amacı:

Toplam Üretken Bakım Yönetiminin hayata geçirilmesi için, İşletmelerde Operasyonel Mükemmellik yaklaşımı ve araçlarının uygulama örnekleri ile sunulması.

Eğitimin İçeriği:

Bu eğitimde, Operasyonel Mükemmellik Yaklaşımının kuruluşlara kazandırdıkları TPM Modeli ve uygulama örnekleri dikkate alınarak anlatılmaktadır.
Üretim sisteminin verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için üretim ve yönetim modeline duyulan ihtiyaç, uygulama ve yayılım araçları, modelin nasıl hayata geçirileceği ve sürekliliğinin nasıl sağlanacağı açıklanmaktadır.

Eğitimin ana başlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

  • Kayıpların ve İşletme Performansının Ölçülmesi (OEE)
  • Kayıp Analizi ve Odaklanmış İyileştirme Yönetimi
  • Otonom Yönetim ve Çalışanların Katılımı
  • Becerilerin Tanımlanması ve Geliştirilmesi
  • Kalite Yönetimi ve Hataların Sıfırlanması
  • Bakım Yönetimi ve Arızaların Sıfırlanması
  • İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Yönetimi
  • Süreçlerin Yönetimi
  • Erken Ürün Yönetimi
  • Erken Ekipman Yönetimi

Katılımcılar:

Üst ve Orta Düzey Yöneticiler

Üretim ve Bakım Yöneticileri

Kalite Yöneticileri

Yönetici Adayları

Ofis Çalışanları

Süre:

 2 gün teorik eğitim + grup çalışması

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim Salonu, Projektör, Yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), Renkli Kalemler, Çeşitli Renkte yapışkan bantlar, Grup Çalışması için Pano veya duvar hazırlığı (Hazırlanan A4 Kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi, Katılımcıların gönüllü katılımı.

YUKARI