Uçtan Uca Tedarik Zinciri Planlama ve Optimizasyon Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Bu eğitimin amacı; müşteri siparişinden ürünün teslim edilmesine kadar olan süreçte,malzeme, makine ve insan kaynaklarının en verimli şekilde kullanılarak, toplam çıktıyı maksimize edecek çalışmaların yapılmasına imkan tanıyan entegre planlama ve yönetim sistemleri ve araçları hakkında bilgiler vermek ve örnekler sunmaktır.

Eğitimin İçeriği:

 • Üretim Nedir?
 • Üretim Metodları
 • Üretim Akış Tipleri
 • Üretim Yönetimi
 • Kapasite Kavramı
 • Kapasiteyi Etkileyen Değişkenler
 • Sipariş
 • Üretim & Sipariş Kararları
 • Üretim İş Emri Yapısı
 • Ürün / Yarı Mamul Tanımı
 • Operasyon Nedir?
 • İtme Sistemi
 • Çekme Sistemi - Kanban
 • İtme - Çekme Sistemi Farkı
 • Planlama Sistemi
 • Planlama Sisteminin Seviyeleri, Girdileri & Çıktıları
 • Etkin Bir Planlama Sistemi ile Kazanımlar
 • Planlama Sistemi Performans Göstergeleri
 • İleri Planlama Sistemi
 • Planlama Organizasyonu
 • Kararlar ve Finansal Sonuçlar
 • Günlük Planlama Aktiviteleri
 • Organizasyon İçinde Bilgi Akışı
 • Planlama Rolü
 • Günlük Operasyonlar ve Finansal Hedefler İlişkisi
 • Entegre Planlama
 • Planlama Vizyonu
 • Planlama Seviyeleri & Yatay / Dikey Entegrasyon
 • Tedarik Zinciri - Planlamanın Kapsamı, Faaliyet Alanı ve Etkisi
 • Kurallar, Kısıtlar, Tercihler
 • Vaka: Planlama Oyunu

Katılımcılar:  

Üst ve orta seviye yöneticiler, yönetici adayları, planlama bölümü çalışanları

Süre:

2 gün

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), renkli kalemler, çeşitli renkte yapışkan bantlar, grup çalışması için pano veya duvar hazırlığı (hazırlanan A4 kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi, Katılımcıların gönüllü katılımı
YUKARI