Üretim Parçası Onay Süreci (PPAP)

Üretim parçası onay sürecinin yönetilmesinde amaç, müşterinin bütün mühendislik resim ve spesifikasyon gereklerinin imalatçı tarafından anlaşıldığını belirlemek ve imalatçının prosesinin gerçek imalat şartlarında ve adetlerinde bu gereklerinin yönetilmesinden emin olmaktır. Aslında PPAP sunumu tedarikçi için kontrol listesi anlamını taşır. Tedarikçi yaptığı ürün için gerekli dokümantasyon ve kontrollerin tam olup olmadığını bu liste ile birlikte kontrol eder

Eğitimin Amacı:

Yeni bir ürünün devreye alınmasıyla ilgili olarak;

Kavram geliştirmeden (müşteri talebinin gelmesinden) başlayıp seri üretime geçilmesiyle sonuçlanan ürün kalite planlama sürecinin yönetimiyle ilgili yöntem ve gereklilikleri aktarmak ve otomotiv sektörüne has ve ana sanayi firmalarının beklentileri ile ISO TS 16949 Standardının gerekliliklerine de uygun yöntemlerin geliştirilmesini sağlayacak şekilde Üretim Parçası Onay Prosesi sürecinin kurulması ve geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Eğitimin İçeriği:

ISO TS 16949:2009 Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde ortaya konulmuş olan Üretim Parçası Onay Süreci eğitiminde katılımcılara, PPAP’ın anlamı, PPAP prosesi,  doküman ve kayıtların nelerden oluşacağı, PPAP dosyasının nasıl oluşturulacağı, tüm uygulamalar ile sürece tam hakim olunacağı, sağlanacağı müşteriler ile müzakerelerin nasıl yürütüleceği hakkında detaylı bilgiler verilecek ve uygulamalar yapılacaktır.

Katılımcılar:

Orta ve üst düzey yöneticiler, mühendisler, teknik personeller.

Süre:

2 gün teorik eğitim + grup çalışması

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim Salonu, Projektör, Yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), Renkli Kalemler, Çeşitli Renkte yapışkan bantlar, Grup Çalışması için Pano veya duvar hazırlığı (Hazırlanan A4 Kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi, Katılımcıların gönüllü katılımı.

YUKARI