Üretkenlik, Verimlilik, Etkinlik Kavramları

Verimlilik, etkinlik ve üretkenlik arasındaki ilişkiyi
iyi kavramamız lazım. Böylece gelişime giden yolu doğru olarak bulabiliriz.

Verimlilik, belirli bir sonuca ulaşmak için tükettiğimiz kaynaklarla ilgilidir. Kaynaklar yerine göre işçilik zamanı,
para veya enerji olabilir. Günlük üretim programımızı gerçekleştirebilmek için bazı makina, ekipman ve personelimizi bu işe ayırır, ham madde tüketir, belli bir miktarda enerji sarf ederiz. Eğer, günlük üretimi daha az operatör ve enerji kullanarak gerçekleştirebildik ise verimliyiz demektir.

Etkinlik, bir makina veya tesisin belirli bir zaman diliminde üretebileceğinin ne kadarını gerçekleştirdiğini ifade eder. Dolayısıyla, etkinlik verimlilik hakkında hiç bir şey söylemez, ne kadar kaynak kullanıldığı belli değildir. Verilen zaman diliminde daha çok kaliteli ürün ortaya koyabilirsek etkinliğimiz artar.

Üretkenlik, elde edilen üretim (etkinlik) ile
ortaya konan eforu (verim) kıyaslayarak tespit edilir.
Diğer bir deyişle, kısa sürede daha az girdi ile daha fazla üretirsek üretkenliğimiz artmış olur.
YUKARI