VDA 6.3 Proses Denetimi

VDA 6.3 Proses Denetimi (2nd Editio - June 2010); üretim şirketlerinin proseslerindeki kontrolleri değerlendirmek ve iyileştirmek için Alman Otomotiv Endüstrisi Derneği-VDA tarafından geliştirilen proses bazlı denetim standardıdır. VDA 6.3 gerek ISO 9001 ve gerekse de otomotiv endüstrisi Müşteri Özel İsteklerindeki değişiklikleri yansıtmak amacıyla kapsamlı olarak Haziran 2010’da revize edilmiştir. Son yıllardaki değerlendirmelerde daha etkin "Proses Kabiliyetleri Puanlaması" nı içeren puanlama modeli uygulanmaya başlandı. Bu eğitimde, VDA 6.3 Proses Denetimini başarıyla anlamak ve uygulamak için gerekeli teorik ve pratik bilgiler uygulamalarla aktarılacaktır.

Eğitimin Amacı:

VDA 6.3. standardı, herhangi bir organizasyon tarafından hem iç proses denetimlerinde hem de mevcut ve potansiyel tedarikçilerini değerlendirmek için kullanılabilir. Özellikle Alman kökenli OEM ’ler tedarik zincirini daha fazla sorgulamaya başlıyor. Bu nedenle Daimler AG, BMW AG, Mercedes, VW gibi ana sanayiler kendi tedarikçilerinin Proses Denetçisi yetkinliklerini "VDA 6.3 Proses Denetimi" isteklerine göre değerlendiriyorlar. Yeni tedarikçi seçiminde ve ön değerlendirmesinde gereksiz bürokrasinin azalması ve daha etkin ön değerlendirme imkânı yaratıldı. Değerlendirmelerde daha etkin "Proses Kabiliyetleri Puanlaması"nı içeren puanlama modeli uygulanmaya başlandı. Bu eğitimde, VDA 6.3 Proses Denetimini başarıyla anlamak ve uygulamak için gerekeli teorik ve pratik bilgiler uygulamalarla aktarılacaktır.

Eğitimin İçeriği:

 1. Gün:
 • Tanımlar,
 • VDA 6.3 Proses Denetiminin uygulama alanları,
 • VDA 6.3 Proses Denetiminin sınırları – Potansiyel Analiz,
 • VDA 6.3 Proses Risklerinin tanımlanması – Risk Analizi,
 • VDA 6.3 Proses Denetçisi Yetkinlikleri,
 • VDA 6.3 Proses Denetiminin Aşamaları,
 • VDA 6.3 Proses Denetimi Planının Yayınlanması,
 1. Gün:
 • VDA 6.3 Proses Denetimi Hazırlıkları,
 • VDA 6.3 Proses Denetimi Soru Listesi,
 • VDA 6.3 Proses Denetiminin Yapılması,
 • VDA 6.3 Proses Denetimi Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Puanlama,
 • VDA 6.3 Proses Denetimi Raporunun Yayınlanması,
 • Örnek VDA 6.3 Proses Denetimi uygulaması.

Katılımcılar:  

Otomotiv Sektöründe Çalışan Tüm Üretim ve Kalite Profesyonelleri, Orta ve Üst Düzey Yöneticiler, Teknik Personeller

Süre:

2 gün teorik eğitim + grup çalışması

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim Salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), renkli kalemler, çeşitli renkte yapışkan bantlar, grup çalışması için pano veya duvar hazırlığı (Hazırlanan A4 kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi, katılımcıların gönüllü katılımı.

YUKARI