Yalın 6 Sigma Farkındalık Eğitimi

Sigma (σ ) Yunanca bir harftir ve değişkenliğin istatistiksel ölçüsüdür”

Değişkenlik her süreçte vardır önemli olan bu değişkenliğin büyüklüğüdür.Çünkü müşteri toleransları dışında karşılanacak her proses çıktısı “ hata “ olarak tanımlanacak, kalitesizlik ve dolayısıyla işletme maliyetlerini arttıracaktır.

“6 Sigma “ milyon adet işlemde 3.4 hatayı temsil eden süreç yeterlilik indeksidir.Amaçlanan müşteri önceliklerinin doğru belirlenmesiyle başlayarak süreçlerin yeterliliklerinin tespiti ve minimum maliyet ve istenen kalite seviyeleri için girdilerin değişkenliğinin azaltılmasıdır.

Eğitimin Amacı:

Değişkenlik hayatın her anında olduğu gibi şirketler içinde hayat bulan her süreçte de vardır. Önemli olan değişkenliği minimize ederken süreçleri kontrol altına almak; çıktıları artırmaya çalışırken kusurları azaltabilme hatta mümkünse yok edebilmektir. Bahsi geçen konularda güçlü bir metodoloji olan Altı Sigma firmalara günümüz rekabet koşullarda ciddi avantajlar sağlamaktadır.

Müşteri gereksinimlerinin çok iyi kavranmasıyla başlayan bu yaklaşım; nitelikli çıktı kavramı ve ölçülebilirliği; sahadan alınan verilerle çıktıları etkileyen girdi faktörlerinin ve etki şiddetlerinin tespitinde İstatistiksel analizlerin disiplinli olarak kullanımını içermektedir. Bu analizler ışığında işletme süreçlerinin yönetimi ve geliştirmesine odaklanan Altı SigmaYaklaşımı kendine has geliştirme modeliyle firmalara ciddi kazanımlar sağlamaktadır.

Firma süreçlerine müşteri gözüyle bakmamızı amaçlayan teknik ve disiplinleriyle Altı Sigma uzun vadede süreç ve operasyon mükemmelliğini firma odağına oturtmayı hedeflemektedir.

Eğitimin İçeriği:

Kalitesizlik maliyetlerini azaltma ve verimlilik arttırma odaklı proje çalışmalarında avantaj sağlayabilecek teknik yaklaşımlarıyla Altı Sigma disiplini alanında ön plana küresel şirketlerde kabul görmüştür. TÖAİK ( Tanımlama – Ölçme – Analiz- İyileştirme – Kontrol ) proje metodolojisinin yanı sıra uygulanabilir süreç yönetimi yaklaşımları, üretim süreçleri dışındaki diğer iş süreçlerinde de uygulanabilir olması Altı Sigmayı ön plana çıkarmaktadır. Katılımcılar Altı Sigma Proje Yönetim Metodolojisini öğrenirken Müşterinin Sesi çalışmalarıyla;  Mevcut Süreç Çıktılarıyla müşterinin gereksinimleri arasındaki farkı analiz edebilecek, Nitelikli süreç çıktısı ve süreç yönetimi yaklaşımında farkındalık yaratılacaktır.

Uygulama çalışmalarının yanı sıra güncel örneklerin bolca tartışıldığı eğitimde, Veri Toplama ve Örneklem Yaklaşımları, Ölçüm Sistemleri Analizi, Grafiksel analizler, Hipotez testleri, Deney Tasarımı Felsefesi, İPK ve Kontrol Planlarının uygulanması konusunda gerekli temel bilgiler katılımcılara aktaracaktır.

Katılımcılar:

Üst ve Orta kademe yöneticiler, mühendisler, üretim çalışanları, teknik personeller, kalite uzmanları ve çalışanlar

Süre:

 3 gün teorik eğitim + grup çalışması

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim Salonu, Projektör, Yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), Renkli Kalemler, Çeşitli Renkte yapışkan bantlar, Grup Çalışması için Pano veya duvar hazırlığı (Hazırlanan A4 Kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi, Katılımcıların gönüllü katılımı.

YUKARI