Yalın 6 Sigma Kara Kuşak Sertifika Programı

Kara Kuşak Sertifika Programı

 

Kara Kuşak Liderliği

6 sigma projelerinde DMAIC metodolojisini etkin bir şekilde kullanmak

Temel problem çözme teknikleri, ölçüm sistemleri analizi, belirli düzeyde analiz metotları ve kontrol aşaması teknikleri ile donatılan, orta ve küçük ölçekli projeleri yürütebilmek

Kara kuşak projelerinde ekip üyesi olarak destek verebilmek

Ekip çalışmalarının dokümantasyonunu sağlamak

Proje bitiminde projenin proje sahibine teslimini sağlamak

Faz geçişlerinde proje sunumu yapmak

Proje kapatma onayından sonra proje raporunu hazırlayıp Sponsora teslim etmek

Proje kapatma onayından sonra Sarı Kuşaklarının performansını değerlendirmek

Proje zaman planlarına uymak

 

Kara Kuşak Programı

Proje Seçimi ve Hazırlık
Takvim Oluşturma
Proje Hedeflerinin Belirlenmesi
Yeşil Kuşak Adaylarının Belirlenmesi
Projelerin Belirlenmesi
Programın İlanı
3 Gün

Tanımlama Fazı
Tanımlama Fazı Eğitimi
Tanımlama Fazı Sınavı
3Gün

Ölçme Fazı
Ölçme Fazı Eğitimi
Ölçme Fazı Sınavı
3 Gün

Analiz Fazı
Analiz Fazı Eğitimi
Analiz Fazı Sınavı
3 Gün

Tanımlama Fazı Projeleri
Geçiş Kapısı Sunumu
3 Gün

Ölçme Fazı Projeleri
Geçiş Kapısı Sunumu
3 Gün

Analiz Fazı Projeleri
Geçiş Kapısı Sunumu
3 Gün

İyileştirme Fazı
İyileştirme Fazı Eğitimi
İyileştirme Fazı Sınavı
3 Gün

Kontrol Fazı
Kontrol Fazı Eğitimi
Kontrol Fazı Eğitimi Sınavı
3 Gün

Proje Koçluğu
Kapanış Sunumları
Sertifikasyon

5 Proje içindir

İyileştirme Fazı Projeleri
Geçiş Kapısı Sunumu
3 Gün

Kontrol Fazı Projeleri
Geçiş Kapısı Sunumu
3 Gün

Toplam
15 Gün

Toplam
15 Gün

 

Kara Kuşak yeterlilik puanı

Yeterlilik Puanı

+70

Kara Kuşak adayları her fazın sonunda çok boyutlu bir değerlendirmeye tabii tutulur.

Katılım

Eğitim Uygulamaları ve Ödevler

Sınav

Proje
(Sunum, Kaizen, Proje Başarısı)

 

Kara Kuşak sertifikasyon

Kara Kuşak eğitiminde farklı fonksiyonlardan en fazla 15 katılımcı olması idealdir.

Eğitime katılan ve her faz eğitimi sonrası yapılacak faz değerlendirme sınavından başarılı olan katılımcılara Katılım Belgesi verilecektir.

Katılım Belgesini alıp projesini başarı ile tamamlayan katılımcılara ise Başarı Sertifikası verilecektir.

Kara kuşak adayının toplamda en az 3 Altı Sigma projesine liderlik yapmış olması beklenir.

Kara Kuşak adayı, kara kuşak eğitim müfredatı içinde belirlenen bir konuyu sınıf ortamında katılımcılara aktaracaktır.

Yeterlilik Puanı

+70

   

  Kara Kuşak Programı

  Proje Seçimi ve Hazırlık
  Takvim Oluşturma
  Proje Hedeflerinin Belirlenmesi
  Yeşil Kuşak Adaylarının Belirlenmesi
  Projelerin Belirlenmesi
  Programın İlanı
  3 Gün

  Tanımlama Fazı
  Tanımlama Fazı Eğitimi
  Tanımlama Fazı Sınavı
  3Gün

  Ölçme Fazı
  Ölçme Fazı Eğitimi
  Ölçme Fazı Sınavı
  3 Gün

  Analiz Fazı
  Analiz Fazı Eğitimi
  Analiz Fazı Sınavı
  3 Gün

  Tanımlama Fazı Projeleri
  Geçiş Kapısı Sunumu
  3 Gün

  Ölçme Fazı Projeleri
  Geçiş Kapısı Sunumu
  3 Gün

  Analiz Fazı Projeleri
  Geçiş Kapısı Sunumu
  3 Gün

  İyileştirme Fazı
  İyileştirme Fazı Eğitimi
  İyileştirme Fazı Sınavı
  3 Gün

  Kontrol Fazı
  Kontrol Fazı Eğitimi
  Kontrol Fazı Eğitimi Sınavı
  3 Gün

  Proje Koçluğu
  Kapanış Sunumları
  Sertifikasyon

  5 Proje içindir

  İyileştirme Fazı Projeleri
  Geçiş Kapısı Sunumu
  3 Gün

  Kontrol Fazı Projeleri
  Geçiş Kapısı Sunumu
  3 Gün

  Toplam
  15 Gün

  Toplam
  15 Gün

   

  Kara Kuşak yeterlilik puanı

  Yeterlilik Puanı

  +70

  Kara Kuşak adayları her fazın sonunda çok boyutlu bir değerlendirmeye tabii tutulur.

  Katılım

  Eğitim Uygulamaları ve Ödevler

  Sınav

  Proje
  (Sunum, Kaizen, Proje Başarısı)

   

  Kara Kuşak sertifikasyon

  Kara Kuşak eğitiminde farklı fonksiyonlardan en fazla 15 katılımcı olması idealdir.

  Eğitime katılan ve her faz eğitimi sonrası yapılacak faz değerlendirme sınavından başarılı olan katılımcılara Katılım Belgesi verilecektir.

  Katılım Belgesini alıp projesini başarı ile tamamlayan katılımcılara ise Başarı Sertifikası verilecektir.

  Kara kuşak adayının toplamda en az 3 Altı Sigma projesine liderlik yapmış olması beklenir.

  Kara Kuşak adayı, kara kuşak eğitim müfredatı içinde belirlenen bir konuyu sınıf ortamında katılımcılara aktaracaktır.

  Yeterlilik Puanı

  +70

YUKARI