Yalın 6 Sigma Programları

6 Sigma Nedir?

Sigma (σ)

Yunanca bir harftir ve değişkenliği simgeler.

Sigma (σ)

Standart sapmanın sembolüdür.

Aritmetik Ortalama(µ)
Standart Sapma(σ)

Standart Sapma, Ortalama ve Sigma Seviyeleri

Herhangi bir sürecin, beklenen çıktıyı karşılamak için sahip olması gereken kararlılıktan ne kadar uzakta olduğunu gösteren istatistiksel bir terimdir.

Ortalama (µ) ile bükülme noktası arasındaki uzaklık standart sapmadır (σ)

(µ)

(σ)

 

6 Sigma Nedir?

Veri analizine dayalı problem çözme teknikleri ve iyileştirme araçlarıdır.

Dünya çapında kalite için Uzun dönemde 3.4 ppm hata oranına karşılık gelen süreç yeterlilik indeksidir.

Müşteri odaklı kalite iyileştirmelerine dayalı iş stratejisidir.

 

Değişkenliğin tanımı

Ölçümler

Hatalı Parçalar

Hatalı Parçalar

Değişkenliği ne kadar azaltırsak, o kadar az hata yaparız

 

Sigma seviyesi


99,999700
99,976
99,34
93,3
69,2
31

3,4
233
6.210
66.537
308.537
697.000

Satışların % 10’u
Satışların % 10 – 15’i
Satışların % 15 – 20’si
Satışların % 20 – 30’u
Satışların % 30 – 40’ı
Satışların % 40’ı

Dünya
Çapındaki
Firmalar

Endüstri
Ortalaması

Rekabetçi
Olmayan
Firmalar

Sigma Seviyesi

Verim %

Milyonda Olası Hata Adedi

Kalitesizlik Maliyeti

Her sigma seviyesi artışı % 5 – 10 net kar artışı sağlar

 

Yalın neyi amaçlar?

Değer

İsraf

Çevrim Süresi

Esneklik

Kayıp

Süreç Etkinliği

Değeri tanımlar. Değer yaratmayan aktivitelerden sakınır.

İsraf ile Değeri ayırır. İsrafdan kaçınır.

Çevrim süresini kısaltır.

Küçük partiler halinde üreterek değişken taleplere karşı esneklik sağlar.

Kayıpları tanımlar.
Kayıplarla mücadele eden bir organizasyon oluşturur.

Süreçleri tanımlar.Süreçlerin etkinliğini sorgular ve geliştirir.

 

Yalın 6 Sigma neyi amaçlar?

Zorunlu Katma Değersiz Faaliyet

Katma Değerli Faaliyet

Katma Değersiz Faaliyet

Katma Değerli Faaliyet (Kritik)

6 Sigma

Yalın Uygulamalar

İsrafların sistematik olarak elimine edilmesi, verilere dayalı problem çözme tekniklerini kullanarak katma değerli zamanların azaltılması olarak tanımlanır

 

Yalın 6 Sigma neyi amaçlar?

İstatistiksel Veri Analizi

İleri Problem
Çözme Teknikleri

Süreç Yönetimi

Proje Yönetimi

 

Neden Yalın 6 Sigma

Yalın

6 Sigma

İsrafların Azaltılması
Standart İş
Sürekli Akış ve Çekme
Yerinde Kalite

Değişkenliğin Azaltılması
Problem Çözme – DMAIC
Süreç Yeterliliği ve Kontrolü
Süreçlerin Yeniden Tasarımı - DMADV

 

Yalın 6 Sigma

Süreci modelleme, nitelikli girdileri anlama, veri toplama/ ölçüm sistemlerini analiz etme, grafiksel analizler, süreç yeterliliği

6 Sigma

5 Sigma

4 Sigma

3 Sigma

2 Sigma

Üretilebilirliğin Tasarlanması

Proses Yeterliliği

Süreç Karakteristiklerini Tanıma ve Optimizasyon

7 Temel Araç

Mantık ve Sezgiler

 

Yalın 6 sigma organizasyon yapısı

Proje Şampiyonları
6 Sigma Program Uygulama

Uzman Kara Kuşak
6 Sigma Metodoloji Uzmanlığı

Kara Kuşak
Proje teknik Desteği

Sponsor
6 Sigma Program Sponsorluğu

Yayılım Şampiyonu
6 Sigma Yayılım

Yönetme

Vizyon,
destek ve koordinasyon

Projeler

Yönetme, Destek

Destek

Kara Kuşak
Proje Yönetimi

Yeşil Kuşak
Proje Yönetimi

Sarı Kuşak
Konu / Süreç Uzmanı

Süreç Liderleri
Süreç Performansının Sürekliliği

Finans Temsilcisi
Proje Getirisi İzleme

 

Yalın 6 Sigma programına katılım

Üst Yönetim

Orta Kademe Yönetim

İlk Kademe Yöneticiler

Operatörler,
Saha Çalışanları

Proje faaliyetlerini politikaların yayılımı ve günlük yönetim sistemi çerçevesinde takip eder, destekler ve teşvik eder.

Uzmanlığı Var
Sahaya ve işe dokunan liderlik yaklaşımı
Herkesin katılımını teşvik eder
Süreç yönetimi bilgisi yüksek
Sonuçları uygulanabilir küçük kaizen döngüleriyle hayata geçirir

Süreç yönetiminde temel istatistiksel araçları kullanır
Projelerden çıkan kaizenleri yönetir
Kontrol sürecine doğrudan dahildir
Günlük yönetim sisteminde sonuçları ve yaklaşımları alt ekibiyle sorgular

Farkındalığı yüksek – Kayıpları ve Kazanımları takip eder Standartlarını takip eder
Standart dışı durumların proses çıktılarına etkisini bilir
Önce Sonra Kaizenlerle proses çıktı ve standartlarının geliştirmesine etkide bulunur

Hedeflere Herkesin Katılımı
Sürekli İyileştirme Döngüsü

Departman Hedefleri
Kesikli İyileştirme Döngüsü

Destekler
Kazanımları takip eder
Katılımcıdır
Programı yönetir

Uzmanlığı var
Proje bazlı uygulama ve liderlik
Örnek uygulama
Hedef bazlı uygulama

Bilgisi var
Proje bazlı uygulama ve liderlik
Kısmen daha odak süreçlerde uzmanlık
Araçların kesikli uygulanması
Bilginin yayılımı zayıf

Kısmen katılım
Farkındalık az
Öğrenme kısıtlı
Kayıp farkındalığı ve kazanım takibi az
DMS ve standartların yönetimi zayıf

 

Yalın 6 Sigma fazları

Tanımlama

Ölçme

Analiz

İyileştirme

Kontrol

Problem
Kapsam
Kilit metrikler
Mevcut durum
Hedefler
Finansal getiri
Proje bildirisi
Ekip ve takvim
Paydaş analizi
Risk analizi

Detaylı harita
Ölçüm planı
Hızlı kazanım fırsatları
Kararlılık analizi
Yeterlilik analizi
Revize proje bildirisi
Risk analizi

Kök neden haritalama
Kök neden inceleme
Doğrulanmış kök neden listesi
Risk analizi

Çözüm geliştirme ve değerlendirme
Önceliklendirme
Uygulama planı
Uygulama riskleri analizi
Pilot
Önceliklendirme planı
Risk analizi

İzleme dönemi tarifi
Süreç yönetim sistemleri kurulumu
Prosedür hazırlama
Eğitimler
Devir
Kutlama ve kapanış

 

Yalın 6 Sigma yolu

Yalın Araçlar

6 Sigma Metodolojisi

Tasarımda 6 Sigma

Değişkenlikleri Azaltma

Nedenleri Ortadan Kaldırma

Prosesi Kontrol Etme

 

Yalın 6 Sigma yolu

Katılım

Problem Sayısı

Müşteri ile bağı olan ve bir çok alanı etkileye problemler

Fonksiyon içinde birden fazla alanı etkileyen problemler

Fonksiyon içinde sadece bir alan ile ilgili problemler

Günlük Problemler

Kara Kuşak

Yeşil Kuşak

Temel TÖAİK

Hızlı Kaizenler

%80

%15

%5

 

Yalın 6 Sigma programı kapsamı

Yalın 6 Sigma Üç Sertifika Programından Oluşur:

Sarı Kuşak Sertifika Programı

Yeşil Kuşak Sertifika Programı

Kara Kuşak Sertifika Programı

10 Gün

20 Gün

30 Gün

YUKARI