Yalın Bakış Açısı ile Finans, Muhasebe ve Maliyet Yönetimi Eğitimi

Değer Yaratan Faaliyetlere Odaklan, Katma Değersiz Adımları Elimine Et ve Katkı Marjlarını Belirle!

Eğitimin Amacı:

Yalın Bakış Açısı ile Mali İşler Süreçlerinin (Finans, Muhasebe, Finansal Planlama Kontrol ve Raporlama) Yalın Dönüşümünü Sağlamak

Kurumunuzda;

 • Yalın Dönüşümün Finansal ve Operasyonel Sonuçlarının İzlenmesi
 • Yalın’ın Ekonomisinin Şirketlerin Nakit Akışı ve Karlılığına Nasıl Katkı Sağladığının Öğrenilmesi
 • Şirket Organizasyonu ve Süreçlerinin Gözden Geçirilmesi ile Değer Akış Bazlı Bir Organizasyon İhtiyacının Önemini Anlamak
 • Finans, Muhasebe, Maliyet Yönetimi ve Finansal Raporlama Süreçlerinin Müşteri Odaklı Hale Getirilmesi
 • Finans, Muhasebe, Maliyet Yönetimi ve Finansal Raporlama Süreçlerindeki Kayıpların; Ortadan Kaldırılması, Verimliliğinin Arttırılması ve Elde Edilecek İşgücü Kazanımlarının Söz Konusu Süreçlerin Etkinliğinin Arttırılmasında Kullanılması
 • Yalın İyileştirmelerin Finansal Sonuçlarının Görülebilir Hale Getirilmesi ve Yalın Kazanımların Sürdürülebilmesi için Finansal Raporlama Süreçlerinde Yapılması Gereken İyileştirmelere Başlanması
 • Finansal Planlama ve Raporlama Süreçlerine Yönelik Yalın Yaklaşım ve Uygulama Örneklerini Öğrenilmesi
 • Mali İşler Sürecinde Yer Alan Tepe Yöneticilerinin Yalın Dönüşüm Sürecindeki Rol ve Sorumluluklarının Anlaşılması

Eğitimin İçeriği:

 • Yalın Yaklaşımın ve Mali İşlerin Tanımlanması
 • Mali İşlerdeki Düşünme Biçimimin Değiştirilmesi
 • Yalının Ekonomisi
 • Değer Akışı Yönetimi
 • Değer Akışı Finansal Yönetimi
 • Yalın Finansal Muhasebe
 • Yalın Mali İşler Dönüşüm Planı
 • Özet

Katılımcılar:  

Kurum Üst Düzey Yöneticileri, Süreç Yöneticileri, Mali İşler Yöneticileri ve Mali İşler Çalışanları

Süre:

2 gün teorik eğitim

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), renkli kalemler, katılımcıların gönüllü katılımı

 

YUKARI