Yalın İş Süreçleri Geliştirme

Stratejiden Sahaya...

Stratejik Plan

Stratejik Amaçlar
Stratejilerin Yayılımı
Eylem Planları

Günlük Yönetim Sİstemi

Anormallikler, Kayıplar
Periyodik Kontroller
Görsel Kontrol
Standart İş
Disiplin
Kök Nedenler
Günlük Kaizenler

Hedefler, İş Sonuçları

EBITDA
KPIs
Operasyonel Sonuçlar
Finansal Sonuçlar

İyileştirmeler

Yalın 6 Sigma
Kobetsu Kaizen
İleri Kaizenler
İş Süreçleri Geliştirme
Maki Gami
Değer Akış Yönetimi
A3 Problem Çözme
Kazanımlar


İyileştirme Yaklaşımı

Tetikleyici Unsur

Kayıp Yapısı Analizi

Hedefler

Kayıplar

İyileştirmeler

Liderlik Yetkinliği

Metodoloji

Araçlar ve Uygulama


Amaç

Değer kavramından yola çıkarak, işletmede yürütülen her bir sürecin hedefleri doğrultusunda…

Tasarım

Süreçlerin gözden geçirilmesi ve yeniden tasarımı

Yalınlaştırma

Katma değersiz adımların yok edilmesi ve sadeleştirme

Hizalanma

Sürecin tüm aktörlerinin katılımı ve organizasyonun hizalanması

Risklerin Yönetimi

Mevcut ve potansiyel risklerin analizi ve önlemler

Sistematik İyileştirme

İyileştirme metodları ve araçlarının belirlenmesi


Kapsam

On Adımda İş Süreçleri Analizi

1

Tanımlama

Tasarım ve Optimizasyon

06. Süreç Haritalama ve Maki Gami
07. Kayıp Yapısı Analizi

01.Kontrol Formu
02. Serbest Atış
03. SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, Customer)
04. Kalite Kritikleri (CTQ)
05. Süreç Kartı

08. Hata Türleri ve Etkileri Analizi (FMEA)
09. RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed)
10. Performans Göstergeleri


Kapsam

İyileştirmeler

2

Tanımlama

Analiz

Yalınlaştırma

Devreye Alma

Kontrol

01.Departman Etki Matrisi
02.İşin Sesi

03.Süreç Haritalama
04.ECRS (Eliminate, Combine, Re-organize, Simplify)

05.Kayıplar
06.İyileştirilmiş Süreç

07.RACI Oluşturma
08.TND Oluşturma

YUKARI