Yalın Üretim Yönetimi

Yalın Kavramı”

 Talep değişikliklerine anında cevap verirken sürekli olarak israfları ortadan kaldırabiliyorsan “yalın” sındır.Yalın temelde akış hızına odaklanırken; ayrıca müşteri gözündeki değer kavramından başlayarak minimum kaynakla maksimum çıktıyı elde etme üzerine yoğunlaşır.Kalite, yatırımların etkinliği, kaynak kullanımı, işgücü verimliliği ve maliyet azaltma yalın yönetim adına yapılan faaliyetlerin temel yapı taşlarını oluşturur.

Eğitimin Amacı;

Katma değer yaratmayan faaliyetler fabrikalarda maliyetlerin artmasına, kalitenin olumsuz etkilenmesine, teslimatın gecikmesine, hataların artmasına, iş kazası risklerinin oluşmasına, çalışanların moral düzeylerinin olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Zorunlu olmayan ve yok edebileceğimiz faaliyetleri, kayıpları tespit edip bunları sistemli bir şekilde yok edebilmek çok önemlidir. Artan verimlilik ayni zamanda rekabet gücümüzün artışını sağlayacaktır.

Eğitimin İçeriği:

 • Yalın Düşünce ve Şirket Kültürü
 • Yalın Üretim Araçları
 • Yalın Dönüşümü Başlatmak, hedefleri belirlemek, çalışanları hazırlamak
 • 5S, Çalışma alanlarının organizasyonu (Görsel Yönetim) tekniği ile kayıplardan kurtulmak
 • VSM (Value Stream Mapping), Değer Akışı Haritalama tekniği ile tüm sisteme yukarıdan bakabilmek ve kayıpları yok edecek süreçlerin yeniden planlanması
 • SMED (Single- Minute Exchange of Die) Yalın Üretim teknikleri arasında yer alan ve kayıpları azaltmak amacıyla kullanılan bir tekniktir. Hızlı ve doğru ürün geçişleri için önemlidir.
 • Maki Gami, süreç iyileştirme tekniği ile kayıpları yok etmek. Tüm tedarik zincirini analiz edebilmeyi ve kayıpları ortaya çıkarmak için etkin bir yöntemdir. TPM (Total Productive Management) uygulayan birçok kuruluşta etkin olarak uygulanmakta olan Maki Gami ile süreçlerdeki kayıpları yok etmeyi ve sürekli iyileştirmeyi amaçlamaktayız.
 • Cost Loss (Kayıp Maliyet Yapısı) Analizi
 • KANBAN ve Hesaplama Yöntemi
 • Çekme Sistemi
 • Kaizen ( Sürekli İyileştirme Tekniği) metodu ile iyileştirmeleri yönetmek

Katılımcılar:

Üst ve Orta kademe yöneticiler, teknik tüm personel

Süre:

 2 gün

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim Salonu, Projektör, Yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), Renkli Kalemler, Çeşitli Renkte yapışkan bantlar, Grup Çalışması için Pano veya duvar hazırlığı (Hazırlanan A4 Kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi, Katılımcıların gönüllü katılımı.

YUKARI