Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak Sertifika Programı

Yeşil Kuşak
Liderliği

1 - Tanımlama
2 - Ölçme
3 - Analiz
4 - İyileştirme
5 - Kontrol

Tanımlama

Ölçme

Analiz

İyileştirme

Kontrol

İyileştirme Planı / Değişim Yönetimi
İş Süreçlerinde Hızlı Kazanım Yaklaşımı
İstatistiksel Proses Kontrol
Hata Önleme Sistemleri (POKA YOKE)
5S ile Kayıp Giderme
SMED (Set - Up Azaltma)
Çekme Sistemleri

Regresyon
Hipotez Testleri
Güven Aralıkları
ANOVA
Maki Gami İle Süreç İyileştirme
Çoklu Regresyon
Hat / Proses Dengeleme
Deney Tasarımı Felsefesi
Lojistik Regresyon

Görsel Yönetim ve Şeffaflaştırma
Standardizasyon ve Dokümantasyon
Günlük Yönetim Sistemi
Proje Yönetimi - 3

Yalın 6 Sigma Temel Kavramlar
TÖAİK Problem Çözme Modeli
Takım Çalışması
Proje Yönetimi - 1
Proje Yönetim Araçları
Finansal Analiz /Kayıp Yapısı Analizi
Süreç Yönetimi Genel Bilgilendirme
Müşterinin Sesi Çalışması
Değer Akış Haritalama
FMEA
Sebep Sonuç Matrisi / Neden
Neden Analizi

Veri Toplama & Veri Türleri
Temel İstatistik
Grafiksel Analizler
Ölçüm Sistemi Analizleri (MSA)
Yeterlilik Analizi
Kaizen Felsefesi
10 Adım Kaizen Yolu
Detaylı Süreç Analizi / ECRS
Çoklu Değişken Analizleri
Proje Yönetimi - 2
Korelasyon

 

Yeşil Kuşak
Liderliği

6 sigma projelerinde DMAIC metodolojisini etkin
bir şekilde kullanmak

Temel problem çözme teknikleri, ölçüm sistemleri analizi, belirli düzeyde analiz metotları ve kontrol aşaması teknikleri ile donatılan, orta ve küçük
ölçekli projeleri yürütebilmek

Kara kuşak projelerinde ekip üyesi olarak destek verebilmek

Ekip çalışmalarının dokümantasyonunu sağlamak

Proje bitiminde projenin proje sahibine teslimini sağlamak

Faz geçişlerinde proje sunumu yapmak

Proje kapatma onayından sonra proje raporunu hazırlayıp sponsora teslim etmek

Proje kapatma onayından sonra Sarı Kuşaklarının performansını değerlendirmek

Proje zaman planlarına uymak

 

Yeşil Kuşak Liderliği

Proje Seçimi ve
Hazırlık

Takvim Oluşturma
Proje Hedeflerinin
Belirlenmesi
Yeşil Kuşak Adaylarının
Belirlenmesi
Projelerin Belirlenmesi
Programın İlanı

2 Gün

Tanımlama Fazı

Tanımlama Fazı Eğitimi
Tanımlama Fazı Sınavı

2 Gün

Tanımlama Fazı Projeleri
Geçiş Kapısı Sunumu

2 Gün

Ölçme Fazı Projeleri
Geçiş Kapısı Sunumu

2 Gün

Analiz Fazı Projeleri
Geçiş Kapısı Sunumu

2 Gün

Ölçme Fazı

Ölçme Fazı Eğitimi
Ölçme Fazı Sınavı

2 Gün

Analiz Fazı

Analiz Fazı Eğitimi
Analiz Fazı Sınavı

2 Gün

İyileştirme Fazı

İyileştirme Fazı Eğitimi
İyileştirme Fazı Sınavı

2 Gün

Kontrol Fazı

Kontrol Fazı Eğitimi
Kontrol Fazı Sınavı

2 Gün

"Proje Koçluğu"
"Kapanış Sunumları"

Sertifikasyon

5 Proje içindir

İyileştirme Fazı Projeleri
Geçiş Kapısı Sunumu

2 Gün

Kontrol Fazı Projeleri
Geçiş Kapısı Sunumu

2 Gün

Toplam 10 Gün

Toplam 10 Gün

 

Yeşil Kuşak
yeterlilik
puanı

Yeterlilik Puanı

+70

Yeşil Kuşak adayları her fazın sonunda çok boyutlu
bir değerlendirmeye tabii tutulur

Katılım

Eğitim Uygulamaları ve Ödevler

Sınav

Proje
(Sunum, Kaizen, Proje Başarısı)

 

Yeşil Kuşak
sertifikasyon

Yeterlilik Puanı

+70

Yeşil Kuşak eğitiminde farklı fonksiyonlardan en fazla 15
katılımcı olması idealdir.

Eğitime katılan ve her faz eğitimi sonrası yapılacak faz
değerlendirme sınavından başarılı olan katılımcılara
Katılım Belgesi verilecektir.

Katılım Belgesini alıp projesini başarı ile tamamlayan
katılımcılara ise Başarı Sertifikası verilecektir.

Yeşil kuşak adayının toplamda en az 2 Altı Sigma projesine
liderlik yapmış olması beklenir.

YUKARI