Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi Eğitimi

Eğitimin Amacı:

 • İş yaşamında iş birliği içinde oldukları iletişim ortamlarını daha olumlu bir atmosfere dönüştürme konusunda bildiklerini hatırlayacaklar,
 • Karşı tarafı daha etkili dinlemek ve doğru soruları sorma sabrını ve anlayışını gösterebilmenin çatışmaları yönetebilmek üzerindeki olumlu etkisini hatırlayacaklar,
 • Başkalarının dile getirmediği veya açıkça ifade etmediği duygu ve düşüncelerini anlama ve bunlara karşı daha duyarlı olma konusunda farkındalıklarını yükseltecekler,
 • İş hayatında çıkan çatışmalarda hem kendilerinin hem de karşı tarafın kazandığı bir yaklaşım tarzını daha kolaylıkla benimseyebilecekler,
 • İnsanlar üzerinde olumlu etki yaratabilmek ve ilişkileri daha sağlıklı şekilde sürdürebilmek için uygun davranışlar üzerine odaklanabilecekler,
 • Geribildirimi sağlıklı iletişim ve motivasyon artırıcı bir araç olarak daha etkili şekilde kullanabilecekler,
 • Stresin Motivasyon üzerindeki etkileri üzerine bilgilerini tazeleyecekler,
 • Toplantı ortamında daha etkili sonuç elde edebilecek için kullandıkları yöntem ve teknikleri zenginleştirecekler.

Eğitimin İçeriği:

 • İş yaşamında etki ve ilgi alanımızda sonuç üretmek
  • Etki alanımız ve ilgi alanımız
  • Uygulama: Kontrol çekirdeği Anketi
  • Etki alanımızı yönetmek ve genişletmek için stratejiler
 • Profesyonel Yaşamda Etkili İletişim
  • İletişim Nedir?
  • Uygulama: 20 kavram
  • İletişimin Önündeki Engeller Nelerdir?
  • Kalıplaşmış Düşüncelerimiz, Önyargılarımız ve Varsayımlarımız
  • Uygulama: İletişimdeki Güçlü Yönleriniz / Gelişim Alanlarınız
  • 3D Yaşamlar; Duygu, Düşünce, Davranış
  • Uyumlu İletişimin ilk Adımı: Uyumlu İlişki İçin: Ayak Uydurma
  • İlişkide ayak uydurmanın önemi
  • Hepimiz birbirimizden farklıyız
  • Farklılıkları hoş görebilmek
  • Farklılık seviyelerimiz
  • Karşı tarafın iletişimdeki farklılıklarını okuyabilmek
  • İletişimde Uyum İçin Benzerliklere Odaklanmak
  • Bir Ayak Uydurma Aracı: Sosyal stiller analizi
  • Dört Farklı Tarzın Güçlü Yönleri, Gelişim Alanları
  • Uygulama: 3 Güçlü Yönümüz – Çatışmayı Yoğun Yaşadığımız Sosyal Tarza 1 Önerimiz Var
  • Uygulama: Sosyal Stiller Testi
   • Beden dilimizi mesajı destekler biçimde kullanabilmek
    • İlk izlenim kalıcıdır, ikinci bir şansımız olmayabilir
    • Dikkat duruşunuz konuşuyor
    • Yüz ifadesi, gözler ve göz teması
   • İletişim ve Çatışmaları Yönetirken Empatinin Önemi
    • Karşımızdakinin ihtiyacını, duygusunu, düşüncesini anlama
    • Buna uygun biçimde davranma
    • Varsaymak yerine açık iletişim kurmak ve doğru soruları sormanın anlaşılmaya katkısı
    • Duyguları da okuyabilmek
    • Empatinin Basamakları
     • Empati ve Sempatinin Farkı
     • İletişim çatışmalarını empati ile aşabilmek
     • Öfkeli ya da sabırsız , tahammülsüz kişi karşısında empati gösterebilmek
     • Uygulama: Empatik Dinleme Testi
    • Çatışma Yönetiminde Bir Adım: Özgüvenli İletişim
     • Özgüvenli İletişimin Stres Yönetimdeki Etkisi
     • Tepki Göstermek ve Yaklaşım Göstermek Arasındaki Fark
     • Beynimiz Nasıl Çalışıyor?
     • Pasif Davranışın Dezavantajları
     • Saldırgan Davranışın Dezavantajları
     • Özgüvenli Davranışın Kazanımları
    • Güvenli Davranışın Bireye ve Kuruma Kazandırdıkları
     • Geribildirimin Motivasyon ve Performans Üzerindeki Etkisi
     • Geribildirim Alabilmek Neden Önemlidir
     • Geribildirim Hangi Koşullarda Verilirse Katkı Sağlar
     • Uygulama: Geribildirim Alabiliyorum Şayet
     • Geribildirim Verirken “Sen Dili Kullanmak Yerine, Ben Dili Kullanmak
    • Etkili Toplantı Yönetimi
     • Toplantı Öncesinde Etki İçin İpuçları
     • Etkili Toplantılar İçin Öneriler
     • Toplantı Sonrasında Yapılabilecekler

   Katılımcılar: 

   İş yerinde etkili iletişim ve başarıda etki sahibi olan tüm kurum ve kuruluş çalışanları

   Süre:

   1 gün

   Eğitim İhtiyaçları:

   Eğitim salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), renkli kalemler, çeşitli renkte yapışkan bantlar, grup çalışması için pano veya duvar hazırlığı (hazırlanan A4 kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi.

YUKARI