Otomotiv Sektörü İçin 5’i Bir arada; (APQP-PPAP-FMEA-SPC-MSA)

Eğitim ağırlıklı olarak katılımcıların etkin katılımı ile gerçekleştirilecek olup, dersler projeksiyon cihazı yardımıyla ve uygulamadan örnekler, vaka çalışmaları ve küçük çalıştaylarla desteklenerek katılımcıların konuları sindirmesi sağlanmaya çalışılacaktır.

Amaç, otomotiv sektörü Kalite Yönetim Sisteminin temel bileşenleri hakkında bilgi vermek ve uygulamalara yansıtılması konusunda yardımcı olmaktır.

Eğitimin Amacı:

Kurum Ürün Çevriminde Otomotiv Sektörü İsteklerinin Mühendislik Alt Yapısına Katma Değerini Oluşturmak, Ürün Yönetimi Lokasyonlarının, Sektörel İletişimi Kuracak Şekilde Mevcut Yönetim Sistemine Entegre Edilmesini Sağlamak. APQP, PPAP, FMEA (Sistem Tasarım, Makine Ekipman, Proses) SPC, MSA, İleri Ürün Kalite Planlama (APQP)’nın Diğer Özel İsteklere Etkisi, Hata Türü Analizi (FMEA)’nın Diğer Özel İsteklere Etkisi

Eğitimin İçeriği:

I. MODÜL APQP İLERİ ÜRÜN KALİTESİ PLANLAMASI

 • Kurumsal Kalite Planlaması Altyapısı
 • Tasarım Odaklı Yaklaşım ve Sorumluluklar
 • Proses Odaklı Yaklaşım ve Sorumluluklar
 • Tasarım Faaliyetlerinin Yönetimi
 • Tasarım Girdilerinin Yönetimi
 • Tasarım Sonuçlarının Yönetimi
 • İleri Ürün Kalite Planlaması
 • APQP Aşamalarının Yönetimi
 • Ürün Devreye Alma ve Proses Planlaması
 • Fizibilite Değerlendirmeleri
 • Ürün Proses Akışlarının Belirlenmesi
 • Kritik Karakteristiklerin Yönetimi – SPC İlişkisi
 • Kritik Karakteristiklerin Kontrolü QFD İlişkisi
 • Kontrol Planlaması
 • Kontrol Planı Oluşturma
 • Kontrol Teknikleri Ve Yönetimi
 • Kontrol Planlamasının FMEA ile İlişkisi

 II.MODÜL FMEA HATA TÜRLERİ VE ETKİLERİ ANALİZİ

 • FMEA Türleri ve Yönetimi
 • FMEA Ekibi Oluşturma ve Yönetimi
 • Sistem FMEA Ürün Düşüncesinin Yönetimi
 • İlişki Diyagramı Ve Alt Sistemlerinin Analizi
 • Sistem Fonksiyonlarının Analizi
 • Sistem Hata Olasılıklarının Belirlenmesi
 • Tasarım Geliştirme Çalışmaları
 • Tasarım FMEA Yönetimi
 • Olasılık Derecelendirilmesi
 • Sistem Derecelendirilmesi
 • Keşfedilebilirlik Derecelendirilmesi
 • Risklerin Belirlenmesi
 • Kritik Karakteristiklerin Belirlenmesi
 • Risk Önceliklerinin ve Eylemlerinin Belirlenmesi
 • Tasarım Risklerinin Ekipmana Etkileri
 • Tasarım FMEA Karakteristik Matrisi Hazırlama
 • Makine Ekipman FMEA Yönetimi
 • Ekipman Geliştirme
 • Ekipman FMEA’nın Prosese Etkisi
 • Ekipman FMEA’nın Kontrol Planına Etkisi
 • Proses FMEA
 • Proses Şartlarının Analizi
 • Kontrol Planının Analizi
 • Hata Etkilerinin Analizi
 • Hata Türlerinin Etkilerinin Analizi
 • Hata Sebeplerinin Analizi
 • Şiddetlerin Belirlenmesi
 • Olasılıkların Belirlenmesi
 • Keşfedilebilirliliklerin Belirlenmesi
 • Risk Analizlerinin Belirlenmesi
 • SOD – SD Yöntemi İle Öncelikli Eylem Planlaması
 • FMEA Sonuçlarının Yönetimi
 • İyileştirme Performanslarının Etkilerinin Değerlendirilmesi

 

III.      MODÜL PPAP ÜRETİM PARÇASI ONAY PROSESİ

 • Üretim Parçası Onay Prosesi
 • PPAP – Süreç Yönetimi İlişkisi
 • PPAP Diğer istekler ve Müşteri Özel İstekleri İlişkisi
 • Yeni Ürün Devreye Alma Planlaması
 • Ürün Dosyası Oluşturma
 • APQP Dokümanları Oluşturma Ve Kontrolü
 • Akış Diyagramı Doğrulama
 • Kontrol Planı Doğrulama
 • Ürün Denetim Planı Oluşturma
 • FMEA Sonuçları Doğrulama
 • Proses Hattının Oluşturulması
 • Proses Hattının Ayarlarının Yapılması
 • Parametrelerin Doğrulanması
 • Ön Proses Yeterlilik Çalışmaları
 • Boyutsal Sonuçların Kontrolü
 • Malzeme Sonuçlarının Kontrolü
 • Performans Sonuçlarının Kontrolü
 • Kontrol Sonuçlarının Raporlanması
 • Ölçüm Sistemleri Değerlendirilmesi
 • Parça Sunum Garantisi Doldurma
 • Diğer Müşteri Özel İstekleri
 • Ürün Dosyası Sunumunun Yapılması Ve Takibi
 • Değişikliklerin Yönetimi
IV.MODÜL SPC İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL
 • Otomotiv Sektörü Ve İstatistik
 • Proses Sonuçlarının İstatistikî Analizi
 • X ve R (Fark)‘lerin Belirlenmesi
 • Makine Yeterlilik Hesapları Cm-Cmk
 • Proses Yeterlilik Hesapları Cp-Cpk

    

   YUKARI