Yalın Yönetim Modeli

Yalın Yönetim Modeli

Yalın Liderlik

Yalın Organizasyon

Yalın İletişim

Yalın Süreçler

Yalın Akış

Kaizen Kültürü

Mükemmelliğe Odaklan
Git ve Yerinde Gör

Uçtan Uca Değeri Sorgulayacak ve Geliştirecek Bir Organizasyon ve Sistem Tasarla

Herkesin Katılımını Sağla

Standartları Uygula

Sürekli Akışı Sağla Değere Odaklan

Kayıplara Odaklan


Yalın Yönetim Modeli

Yalın Liderlik

Mükemmelliğe Odaklan
Git ve Yerinde Gör

- Şirket Politikaların Her Seviyeye Yayılımı
- Hedeflerin Kırılımı – Hizalanma
- Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Master Planlar
- Süreçlerin Yönetiminde Liderlik Yaklaşımları
- İş Sonuçlarını Görüntüleme ve İlişkilendirme


Yalın Yönetim Modeli

Yalın Organizasyon

Uçtan Uca Değeri Sorgulayacak ve Geliştirecek Bir Organizasyon ve Sistem Tasarla

- Süreç Bazlı Organizasyon
- Tanıma ve Takdir Sistemi
- Performans ve Kariyer Yönetimi
- Eğitim Yönetimi
- Beceri ve Yetkinlik Geliştirme
- Kurumsal Öğrenme


Yalın Yönetim Modeli

Yalın İletişim

Herkesin Katılımını Sağla

- 5S ve Görsel Yönetim
- Performans Göstergeleri ve Metrikler
- Yatay ve Dikeyde Hizalanma ve Hızlı Aksiyon Alma - A3 Düşünme
- İş ve Bilgi Akışı Sistemleri Etkinliği


Yalın Yönetim Modeli

Yalın Süreçler

Standartları Uygula

- Müşteri / Değer Odaklılık
- Standart İş
- Veri Toplama ve Raporlama Sistemleri
- Dijitalleşme
- Risk Yönetimi
- Mevcut Süreç İyileştirme Metodolojileri
- Bilginin Yönetimi

Yalın
Süreçler


Yalın Yönetim Modeli

Yalın Akış

Sürekli Akışı Sağla
Değere Odaklan

- Değer Akış Yönetimi
- Sürekli Akış
- Yerinde Kalite
- Tam Zamanında Üretim
- Saha Yönetimi

- Otonom Aktiviteler
- Planlı Bakım Aktiviteleri


Yalın Yönetim Modeli

Kaizen Kültürü

Kayıplara Odaklan

- Kayıpların Yönetimi
- Kaizenlerin Yayılımı
- Katılımcılık
- Bireysel ve Takım İyileştirme Yaklaşımları
- Günlük Yönetim Sistemi – Kaizen İlişkisi

YUKARI