Yalın Yönetim Modeli

Yalın Liderlik; Mükemmelliğe Odaklan Git ve Yerinde Gör,

Yalın Organizasyon; Uçtan Uca Değeri Sorgulayacak ve Geliştirecek Bir Organizasyon ve Sistem Tasarla,

Yalın İletişim; Herkesin Katılımını Sağla,

Yalın Süreçler;  Standartları Uygula,

Yalın Akış;  Sürekli Akışı Sağla , Değere Odaklan

Kaizen Kültürü; Kayıplara Odaklan

1-Yalın Liderlik:

 • Şirket politikaların her seviyeye yayılımı
 • Hedeflerin Kırılımı – Hizalanma
 • Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Master Planlar
 • Süreçlerin Yönetiminde Liderlik Yaklaşımları
 • İş Sonuçlarını Görüntüleme ve İlişkilendirme

2- Yalın Organizasyon:

 • Süreç Bazlı Organizasyon
 • Tanıma ve Takdir Sistemi
 • Performans ve Kariyer Yönetimi
 • Eğitim Yönetimi
 • Beceri ve Yetkinlik Geliştirme
 • Kurumsal Öğrenme

3-Yalın İletişim;

 • 5S ve Görsel Yönetim
 • Performans Göstergeleri ve Metrikler
 • Yatay ve Dikeyde Hizalanma ve Hızlı Aksiyon Alma - A3 Düşünme
 • İş ve Bilgi Akışı Sistemleri Etkinliği

4 - Yalın Süreçler; 

 • Müşteri  / Değer Odaklılık
 • Standart İş
 • Veri Toplama ve Raporlama Sistemleri
 • Dijitalleşme
 • Risk Yönetimi
 • Mevcut Süreç İyileştirme Metodolojileri
 • Bilginin Yönetimi  

5 - Yalın Akış:

 • Değer Akış Yönetimi
 • Sürekli Akış
 • Yerinde Kalite
 • Tam Zamanında Üretim
 • Saha Yönetimi
  • Otonom Aktiviteler
  • Planlı Bakım Aktiviteleri

6 - Kaizen Kültürü:

 • Kayıpların Yönetimi
 • KaizenlerinYayılımı
 • Katılımcılık
 • Bireysel ve Takım İyileştirme Yaklaşımları
 • Günlük Yönetim Sistemi – Kaizen İlişkisi

 

YUKARI