Aile Anayasası ve Aile İlişkilerinin Kurumsallaşması Yol Haritası Eğitimi

Amaç

Temel amaç, aile ilişkileri ile şirket faaliyetleri arasındaki etkileşimi ve politikaları düzenleyen kuralların belirlenmesi ve uygulanma esaslarının tanımlanmasıdır.

Aile Anayasasının şirket kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak uygulamaya alınması

Muhtemel çıkar çatışmalarını önleyecek ve tarafların çıkarlarını gözetecek kuralların açık ve adaletli bir şekilde tanımlanması

Aile bireylerinin arasındaki ilişkilerin çatışmaya yol açarak şirkete zarar vermesinin engellenmesi

Aile anayasası hazırlama yol haritası

Aile Anayasası hazırlanması aşağıda belirtilen aşamalardan oluşmaktadır:

 • Mevcut Durum Analizi
 • Anayasa Kapsamı ve Hazırlığı
 • Uygulama

Mevcut durum analizi

 • Aile üyeleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
 • Yönetim ve karar alma süreçlerinin incelenmesi
 • Finansal ve mali süreçlerin incelenmesi
 • Ailenin belirlediği hedeflerin ve iş sonuçlarının raporlanmasını sağlayacak yapının incelenmesi
 • Aile ilişkilerinin kurumsallaşması için mevcut kurallar ve sorumlulukların incelenmesi

Anayasa Kapsamı ve Hazırlığı

 • Genel Hükümler
 • Aile Bireylerinin Sorumlulukları ve Yönetim İlkeleri
 • Yeni Neslin Hazırlanması ve Sürekliliğin Sağlanması
 • İdari Yapılanma
 • Mülkiyet
 • Aile Bireylerinin Gelirleri ve Harcamaların Düzenlenmesi

Genel Hükümler

 • Gerekçe
 • Amaç
 • Prensipler
 • Aile ve Kurum Kültürü
 • Ailenin Gelenekleri ve Değerleri
 • Etik Kurallar
 • Ailenin Vizyonu
 • Aile Bireyleri Arasındaki İlişkiler
 • Anayasaya Uyma Konusundaki Yaptırımlar
 • Uyuşmazlıkların Çözümü

Aile Bireylerinin Sorumlulukları ve Yönetim İlkeleri

 • Aile ve İşin Sınırları
 • Aile Bireyleri Arasındaki İlişkiler
 • Aile Bireylerinin Yetkinliklerinin Tanımlanması ve Ölçülmesi
 • Aile Bireylerinin Pozisyon Bazlı Yetkinlik Tanımları
 • Aile Bireylerinin Yönetim Kurulunda Görev Alması
 • Halefin Seçim Kriterleri
 • Aile Bireylerinin Yetki ve Sorumluluk Alanlarının Sınırları
 • Aile ve İşletme Amaçlarının Ayırımı
 • Aile Bireylerinin Performans Kriterlerinin Tanımlanması ve Ölçülmesi
 • Profesyonel Yöneticiler ile İlişkiler

Yeni Neslin Hazırlanması ve Sürekliliğin Sağlanması

 • Aile Bireylerinin Profesyonel Yönetim Görevi Alması
 • Aile Üyesi Yöneticilerin Gelişimlerinin Planlanması
  • İş Rotasyonu ve Kariyer Planlama
  • Eğitim ve Gelişim Planlaması
  • Dış Şirkette Profesyonel Görev Alma 

İdari Yapılanma

 • Aile Toplantıları
 • Aile Konseyinin Kurulması ve Aile Konseyi Üyelik Şartları
 • Aile Konseyi Başkanı ve Başkanlık Şartları
 • Aile Konseyinde Karar Alma, Toplantı ve Toplantı Gündemi
 • Aile Konseyi’nin Faaliyetleri
 • Aile Konseyi Üyelerinin Başka İşlerde Çalışması
 • Aile Konseyi Temettü Dağıtım Kriterleri
 • Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin Belirlenmesi
 • Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin Başka İşlerde Çalışması
 • Aile Konseyi ve Yönetim Kurulu İlişkileri

Mülkiyet

 • Aile Şirketlerinin Mülkiyeti
 • Aile Şirketlerinin Elden Çıkartılması
 • Aile Bireylerine Hisse Verilmesi
 • Hisse Devir Usulleri

Aile Bireylerinin Gelirleri ve Harcamaların Düzenlenmesi

 • Aile Bireylerinin Gelirleri
 • Aile Bireylerinin Harcama Esasları
YUKARI