BAUSEM

 

‘OPERASYONEL MÜKEMMELLİK SERTİFİKA PROGRAMI’ 

EĞİTİMİN AMACI

BAUSEM ve Yalın Akademi iş birliğinde geliştirilen sertifika programının amacı;

Müşteriler için yaratılacak değer doğrultusunda tüm işletme kaynaklarının en etkin şekilde kullanılmasını amaçlayan Operasyonel Mükemmellik hakkında farkındalık yaratarak, katılımcılara kuruluşlarının hedeflerine ulaşmak için uygulayacakları araçlar hakkında bilgi vermek ve bunları hayata geçirirken uygulama becerilerini artırmaya yönelik örnek uygulamaları gerçekleştirmektir.

Program ayrıca, sürekli iyileştirme kültürünü kuruluş içinde bir iş yapma alışkanlığına dönüştürmeyi hedefleyen Operasyonel Mükemmellik yaklaşımına yönelik iyi uygulama örneklerini katılımcılarla paylaşmayı hedeflemektedir.

YUKARI

2019 Yılına İzmir şubemizi açarak başladık