Bir Fabrikayı TPM Uygulamaya Götüren Faktörler

Dış Faktörler:

- Seçeneklerin artması ve müşterilerin düşük fiyata olan ilgisi

- Kaliteli ve çok fonksiyonlu ürünlere olan talep

- Ürünlerde çeşitliliğinin artması

- Rekabetin çetinleşmesinden dolayı karın küçülmesi

- Çok çeşitlilikte, az miktarda ve kısa zamanda teslimat beklentisi

- Ürünlerin kompleksleşmesi

İç Faktörler:

- Gelişime olan ilginin azalması ve gevşemesi

- Planlama merkezli yönetimin eksikliği

- Bilinçli eğitim verilmemesi

- Arıza ve kısa duruşların çokluğu, teçhizat verimliliğinin düşüklüğü

- Verimlilik ve iyileşmelerinin yavaşlığı, maliyet bilincinin olmayışı

- Bireysel çalışma, takım çalışmasının eksikliği

Gözlemlerimiz buna benzerse;
TPM uygulaması fabrikamız için iyi bir çözüm seçeneği olarak karşımızda duruyor…

TPM’in 8 Ana Sütunu:

TPM yaklaşımını fabrikalarımızda geçerli kılmak üzere 8 ana faaliyet dalında, ayrı ayrı yapılması gerekenler vardır. TPM’in çatısı ancak 8 sütunun da dengeli bir şekilde inşa edilmesiyle yerine oturabilecektir.


TPM’in 8 ana sütunu şunlardır:

Odaklanmış İyileştirmeler – Kobetsu-kaizen

Otonom Bakım – Jishu-Hozen

Planlı Bakım

Kalite Bakımı – Hinshutsi-hozen

Erken Ekipman/Ürün Kontrolü

Personelin Eğitimi ve Becerilerin Geliştirilmesi

Ofislerde TPM

İnsan Sağlığı İş Güvenliği- Çevre

Yukarıda belirtilen 8 ana faaliyetin, JIPM tarafından ortaya konan ve 35 yıllık birikimin neticesi olan üslupla yürütülmesi söz konusudur. Genellikle, çok da zor olmayan bu uygulama ile 2-3 yıl içinde fabrikanın dünya ölçeğinde rekabetçi bir konuma gelmesi beklenir. TPM’de hedeflere ulaşabilmek için çalışmalara topyekün katılımın, şirket üst yönetiminin sürekli desteğinin ve JIPM tarafından sunulan metodolojinin eksiksiz uygulanmasının gerekli olacağını belirtmek gerekir.

YUKARI