Çatışma Yönetimi

 

Eğitimin Amacı:

Bu eğitim sonunda katılımcılar,

 • İş yaşamında hem kendilerinin hem çalışma arkadaşlarının daha olumlu bir atmosferde ilişki kurabilmeleri için uygun ortamı yaratma sorumluluğunun herkes kadar kendisinde de olduğunu fark edebilecek,
 • İletişimde bulunduğu kişilere, kurum içi iletişime destek sağlayacak ilgi ve dikkati verme konusunda ilhamlanacak,
 • Karşı tarafı daha etkili dinlemek ve doğru soruları sormanın anlama üzerindeki olumlu etkisini fark edecek,
 • Kendi görüşlerini, aktarmaları gereken bilgileri daha doğru şekilde ifade edebilecek sözlü ve sözsüz iletişim becerilerini geliştirecekler,
 • Başkalarının dile getirmediği veya açıkça ifade etmediği duygu ve düşüncelerini anlama ve bunlara karşı duyarlı olma konusunda farkındalıklarını yükseltecekler ve beceri geliştirecekler,
 • İş hayatında çıkan çatışmalarda hem kendilerinin hem de karşı tarafın kazandığı bir yaklaşım tarzını daha kolaylıkla benimseyebilecekler,
 • Çatışmaların gerekli olduğu gerçeğini kabul ederek, birlikte alınan kararlarda ve oluşturulan sonuçlarda faydaları üzerine farkındalıklarını yükseltecek
 • Gerek kendilerini eleştirme gerekse dışarıdan gelen eleştirileri bir gelişim fırsatı olarak görmenin kişisel ve mesleki gelişimlerine sağlayacağı katkının farkına varacaklardır.

Eğitim Yöntemi:

Eğitim, katılımcıların bilgiyi deneyimlemesi ve gündelik hayatına çok hızlı bir şekilde uyarlayabilmesi temeline dayanmaktadır.  

 • İletişim becerilerini geliştirecek pratik ve uygulanabilir yöntemlerin tanımlanması ve bilgilendirme
 • Kavram ve yöntemleri algılamayı ve uygulamayı güçlendirecek bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları
 • Anketler

Eğitimin İçeriği:

 • Etkili İletişim Kurmak
  • İletişim Nedir?
   • Uygulama: 20 kavram
  • İletişimin Önündeki Engeller Nelerdir?
   • Kalıplaşmış Düşüncelerimiz, Önyargılarımız ve Varsayımlarımız
   •  

    • Etkili İletişim Nedir?
     • Etkili İletişim kurabilmek için adımlar
     • Kişisel Farkındalık
     • Uygulama: İletişimdeki Güçlü Yönleriniz / Gelişim Alanlarınız
    • Başarılı İletişimin Anahtarları
     • Karşılıklı iletişim
     • Algı farklarımız
     • Dinlemenin iletişimdeki önemi
     • Kalıplaşmış düşüncelerin anlaşmaya etkisi
     • Doğru soruları sormanın anlaşmaya katkısı
     • Çatışmaları yönetmek ve karşılıklı kazanıma dönüştürmek için empatinin karşı tarafı anlama çabasının)
     • Uyumlu İletişimin ilk Adımı: Uyumlu İlişki İçin: Ayak Uydurma
     • İlişkide ayak uydurmanın önemi
     • Hepimiz birbirimizden farklıyız
      • Farklılıkları hoş görebilmek
      • Farklılık seviyelerimiz
      • Karşı tarafın iletişimdeki farklılıklarını okuyabilmek
     • İletişimde Uyum İçin Benzerliklere Odaklanmak
     • Bir Ayak Uydurma Aracı: Sosyal stiller analizi
     • Uygulama: Sosyal Stiller Testi
     • Dört Farklı Tarzın Güçlü Yönleri, Gelişim Alanları
     • Uygulama: 3 Güçlü Yönümüz – Çatışmayı Yoğun Yaşadığımız Sosyal Tarza 1 Önerimiz Var
    • Çatışmaları Karşılıklı Kazanıma Dönüştürmek İçin; Konuşma Tarzının Önemi
     • Ne Söylüyorum, Nasıl Söylüyorum
     • Anlattığın Şey Benim Algıladığım Kadardır: Karşımızdaki kişi bizi anlamadığında bunun sorumlusu biziz. Anlatabilme sorumluluğunu taşıyabilmeliyiz.
     • Ses Yüksekliği, Konuşma Hızı, Vurgu ve Tonlama
    • Beden dilimizi mesajı destekler biçimde kullanabilmek
     • İlk izlenim kalıcıdır, ikinci bir şansımız olmayabilir
     • Dikkat duruşunuz konuşuyor
     • Yüz ifadesi, gözler ve göz teması
     •  

      • Uygulama: Senaryolar Üzerinden Farklı Davranış Modelleri Üzerinden Özgüvenli Davranışa Nasıl Yönlenebiliriz Paylaşımı
      • Geribildirim Hangi Koşullarda Verilirse Katkı Sağlar
       • Uygulama: Geribildirim Alabiliyorum Şayet
      • Geribildirimin İletişime Katkısı
       • Geribildirim Alabilmek Neden Önemlidir
      • Geribildirim Verirken “Sen Dili Kullanmak Yerine, Ben Dili Kullanmak”
       • Uygulama: Nasıl Davranıyorum?
      • Tepki Göstermek ve Yaklaşım Göstermek

      Katılımcılar: 

      İş yaşamında kurduğu ilişkilerde daha iyi sonuçlar elde edebilmek ve yaşanan çatışmaları yöneterek her iki tarafın da kazanımına dönüştürmek isteyen profesyoneller.

      Süre:

      1 gün

       

     

 

YUKARI