Danışmanlık

Faaliyetlerimiz

1

2

3

Mevcut Durum
Analizi

Kurumsal
Gelişim

Operasyonel
Mükemmellik


Faaliyetlerimiz

1

1

Mevcut Durum Analizi Örnek

Liderlik, Strateji ve Doğru Yönlendirme

Doğru Vizyon ve Hedefler

Doğru Takım ve Organizasyon

Doğru İş Süreçleri

Doğru ve Güvenilir Bilgi

Doğru ve Ortak Kültür


Faaliyetlerimiz

1

2

Mevcut Durum Analizi Örnek

Doğru Ölçme, İzleme ve Denetleme

Performans Kontrol Sistemi

İyileştirme Yönetimi

Otonom Yönetim

Profesyonel Bakım Yönetimi

Eğitim ve Gelişim


Faaliyetlerimiz

2

1

Kurumsal Gelişim

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Aile Anayasası

Yönetimin Yeni Kuşaklara Devri ve Değişimin Yönetilmesi

Planlama Merkezli Organizasyonel Yapılanma

Kurumsal Stratejilerin ve Performans Göstergelerinin Belirlenmesi

Kurumsal Bütünsel Dönüşüm ve Yeniden Yapılanma

İş Süreçlerinin ve Organizasyonun Yeniden Yapılandırılması

Süreçlerin Analizi, Modellenmesi ve ERP Entegrasyonu

Veri Toplama & Ölçme Sistemi Tasarımı ve Kurulumu


Faaliyetlerimiz

2

2

Kurumsal Gelişim

Ürün Karması, Kapasite ve Karlılık Senaryoları

Karlılık Artırma, İş Geliştirme ve Büyüme Projeleri

Sürdürülebilir Karlılık Artışı, İş Geliştirme ve Büyümenin Sağlanması

Proje Finansmanı ve Finansal Fizibilite Modellemesi

Finansal Durum Analizi

Finansal Performansın Analizi ve Geliştirilmesi

Finansal Yeniden Yapılanma ve Borçlanma Yönetimi

Nakit Akış Planı ve Yönetimi


Faaliyetlerimiz

2

3

Kurumsal Gelişim

Finansal Güçlük İçindeki Şirketlerin Geçici Olarak Yönetimi

Şirket Değerleme

Şirketlerin Satışa Hazırlanması ve Sürecin Yönetimi

Şirket Satın Alma Sürecinin Modellenmesi ve Yönetimi


Faaliyetlerimiz

2

4

Kurumsal Yönetim Yol Haritası

Kuruluşun mevcut durumunun anlaşılması ve iyileştirme ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla izlenecek yol haritası…

İlk Görüşme

Mevcut Durum Analizi

Master Plan

İhtiyaçların ve Beklentilerin Öğrenilmesi
Stratejik Amaçların Öğrenilmesi
Tesis Gezisi

Mevcut Durum Analizi Kapsamının Belirlenmesi
Analiz Çalışması, Raporlama ve Sunum

İyileştirme Aksiyonlarının Belirlenmesi
Önceliklerin Belirlenmesi
Proje Organizasyonu ve Proje Master Planı


Faaliyetlerimiz

3

1

Operasyonel Mükemmellik – TPM (Toplam Verimli Yönetim)

Otonom Bakım

Odaklanmış İyileştirmeler

Kalite Bakım

Planlı Bakım

Ofis TPM

Eğitim ve Becerilerin Geliştirilmesi

Erken Ürün & Erken Ekipman Yönetimi

İSG & Çevre Yönetimi


Faaliyetlerimiz

3

2

Operasyonel Mükemmellik – Yalın Yönetim

Stratejilerin ve Politikaların Yayılımı

Değer Tanımı ve Değer Akışı

Maki Gami ile Süreç Analizi

Kayıp – Maliyet Analizi

Günlük Yönetim Sistemi

Poka Yoke – Hata Önleme Sistemi

FMEA – Hata Türü ve Etkileri Analizi

Görsel Yönetim Sistemi


Faaliyetlerimiz

3

2

Operasyonel Mükemmellik – Yalın Yönetim

Yalın Liderlik

Mükemmelliğe Odaklan

Yalın Organizasyon

Uçtan Uca Değeri Sorgulayacak
Bir Organizasyon Tasarla

Yalın İletişim

Herkesin Katılımını Sağla

Yalın Süreçler

Standartları Yönet

Yalın Akış

Git ve Yerinde Gör

Kaizen Kültürü

Sürekli İyileştir


Faaliyetlerimiz

3

3

Operasyonel Mükemmellik Modeli

Grupas Operasyonel Mükemmellik Modeli

Kayıp ve Maliyet Yönetimi

Değer Akışı ve Yönetimi

İş Süreçleri Geliştirme

Üretim ve Ekipman Yönetimi

Çevik ve Dijital Yönetim

Sürdürülebilir Kalite

İyileştirme ve İnovasyon Yönetimi

Organizasyonel Gelişim

İSG ve Çevre Yönetimi

Yalın Liderlik


Faaliyetlerimiz

3

4

Operasyonel Mükemmellik Yol Haritası

Kuruluşun mevcut durumunun anlaşılması ve iyileştirme ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla izlenecek yol haritası…

İlk Görüşme

Hazırlık Fazı

İyileştirme Fazı

İhtiyaçların ve Beklentilerin Öğrenilmesi
Stratejik Amaçların Öğrenilmesi
Tesis Gezisi

Model Alan Seçilmesi
Standartların Oluşturulması
Kayıp ve Maliyet Analizi

İyileştirme Aksiyonlarının Belirlenmesi
Önceliklerin Belirlenmesi
Proje Organizasyonu ve Proje Master Planı


Değişim...

Hazır mıyız?

Vizyon/hedefler

Vizyon/hedefler

Vizyon/hedefler

Vizyon/hedefler

Vizyon/hedefler

Vizyon/hedefler

Yetkinlik

Yetkinlik

Yetkinlik

Yetkinlik

Yetkinlik

Yetkinlik

Motivasyon

Motivasyon

Motivasyon

Motivasyon

Motivasyon

Motivasyon

Kaynaklar

Kaynaklar

Kaynaklar

Kaynaklar

Kaynaklar

Kaynaklar

Faaliyet Planı

Faaliyet Planı

Faaliyet Planı

Faaliyet Planı

Faaliyet Planı

Faaliyet Planı

Karmaşa

Eziyet

Yavaş Değişim

Bunalım

Ölü Başlangıç

Değişim

YUKARI