Değişim Yönetimi

Değişim, hayatımızın her aşamasında karşı karşıya kaldığımız, süreçlerimizin doğası gereği sürekli yönetmek zorunda olduğumuz bir olgudur. Değişim sürekli gelişmenin en temel gerekliliğidir ve bu doğrultuda çok dikkatli yönetilmelidir.

Değişimin gerekliliği, tanımlanması ve yönetilmesi bir sistematik doğrultusunda yapılmaz ise başarılı sonuçlar almak, sürekliliği ve etkinliği sağlamak mümkün değildir. Bu bağlamda dokümantasyon, izlenebilirlik ve doğru sorumluluk paylaşımı organize edildiği taktirde; değişim yönetiminin etkinliği güvence altına alınmış olur. Bu oturumda, değişim yönetiminin etkili yönetimine ilişkin teorik bilgiler yanında uygulamaya yönelik örneklerle çalışmaya da fırsat bulacaksınız.

Eğitimin Amacı:

Değişimin etkili ve sistematik olarak yönetilebilmesi için gerekli tüm süreç adımları, kritikler, değişiklik performansının izlenmesi ve etkileşimli tüm süreçlerin değerlendirilmesi için etkili bir farkındalığın sağlanması amaçlanmaktadır. Kurumların başarılı iş sonuçlarına ulaşmak için yönetmekte oldukları süreçler ve sürekli gelişme açısından kritik bir konu olan “Değişim Yönetimi”nin önemi ve sorumluluk dağılımı için bilinçlenmiş bir organizasyon hedeflenmektedir.  

Eğitimin İçeriği:

  • Değişim Nedir?
  • Değişim Yönetiminin Yokluğu ve Önemi
  • Değişimin Tanımlanması
  • İzlenebilirlik ve Sorumluluklar
  • Değişim Dokümantasyonu
  • Değişimin Değerlendirilmesi – Etkileşimli Prosesler
  • Değişim Onayı
  • Değişimin Uygulanması ve Temel Yönetim
  • Değişim Sonuçlarının Gözden Geçirilmesi - Validasyon

Katılımcılar: 

Üst ve Orta kademe yöneticiler, Teknik kadrolar - Mühendisler, Değişim yönetiminin uygulayıcıları, Üretim ve Kalite çalışanları.

Süre:

1 gün teorik eğitim + uygulama

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), renkli kalemler, çeşitli renkte yapışkan bantlar, grup çalışması için pano veya duvar hazırlığı (hazırlanan A4 kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi, Katılımcıların gönüllü katılımı.

YUKARI