Dijital Dönüşüm Yol Haritası

Amaç

Kurumlarımızda, Endüstri 4.0 kapsamında yer alan yıkıcı-yenilikçi adımları atabilmek için gereken Dijital Dönüşüm Stratejik Yol Haritası (DDSYH)’nı oluşturmaktır.

Kurumun mevcut durum analizi (Dijital Karnesi) ile Endüstri 4.0 kapsamında erişilmesi arzu edilen insan kaynakları, süreçler ve teknoloji üçgenindeki tüm iyileştirmeler ve inovasyon gerektiren faaliyetler belirlenerek uzun süreli DDSYH hazırlamaktır.


Dijital Dönüşüm Nedir?

Amerika’da “Smart Manufacturing (Akıllı Üretim)” olarak anılan, Avrupa kültürü ile Endüstri 4.0 Devrimi, tüm dünyadaki firmaların önümüzdeki 10 sene içinde Dijital Dönüşüm gerekliliğine uyumlu yatırımlar yapmasını zorunlu kılmaktadır.

Ülkeler sınıflandırmasında ülkemizin yerini lider ülkeleri takip eden statüsünden teknoloji transferi yapan statüsüne yükseltebilmek için; iş sahipleri tarafından yapılması gereken Dijital Dönüşüm kararlarını almak (Anlama), bu kararları hayata geçirecek kararlılığı (Gelişme) göstermek ve dijital dönüşümlerin sürekliliğini (Üstün Olma) sağlamak hayati önem kazanacaktır.


Dijital Dönüşümün Üç Ana Başlığı

Müşteri deneyiminin dijital dönüşümü

Operasyonel süreçlerin dijital dönüşümü

İş modellerinin dijital dönüşümü


Dijital Dönüşüm Örnekleri

Bugün dünyanın en büyük kitap satıcısı bir teknoloji şirketi olan Amazon

En büyük medya platformları Google ve Facebook, yine teknoloji şirketleri

Apple ve Spotify yine teknoloji şirketleri

Whatsapp ve Skype 2012 - 2017 yılları arasında telekom şirketlerini yaklaşık 386 milyar dolar gelirlerinden etti


Dijital Dönüşüm Örnekleri

Finansal hizmetler sektörü PayPal gibi teknoloji şirketleri tarafından görünür biçimde dönüşüme uğratıldı
Blockchain ve BitCoin gibi teknolojiler finansal hizmetlerin geleneksel yüzünü değiştirmeye başladı
Dünyanın en büyük taksi firması Uber ama hiç taksisi yok
Dünyanın en popüler medya şirketi facebook ve hiç içerik üretmiyor
Alibaba hiç stok tutmuyor
Airbnb'nin bir odası bile yok ama en çok konaklama hizmeti satan şirket


Neden Dijital Dönüşüm ?

Bu şirketlerin hepsi müşteri deneyimini, operasyonel süreçlerini ve iş modellerini dijital teknolojilerle yapılandırmış, teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ve zaten dijital doğan şirketler.

Esas sorunu dijital kültüre sahip olmayan şirketlerin yıkıma uğrama riski oluşturuyor. İşte tam da bu nedenle YIKICI YENİLİK gerekiyor.

Yapılan araştırmalarda şirket yöneticilerinin büyük çoğunluğunun durumun farkında olduğunu fakat dijital dönüşümü nasıl hayata geçireceklerinden emin olmadıklarını gösteriyor.


Dijital Dönüşüm için Anahtar

Dijital dönüşüm projenizi başlattınız, tüm şirkete duyurdunuz, büyük yatırımlarla en son teknoloji ve sistemleri devreye aldınız. 

Ancak çalışanlarınızın düşünce yapılarını yani şirket kültürünü değiştirmezseniz, organizasyonunuzda dijital dönüşümü gerçekleştirmeniz mümkün değil. 

Kültür, stratejiyi kahvaltıda yer

Peter Drucker

Endüstri 4.0 “devriminde” Dijital Dönüşüm Sürecini yakalamak için; şimdiden firma kültürünü değiştirecek anlayışları kazandırmalı ve insan kaynağı gelişimini sağlayacak adımları atmalıyız.


Dijital Dönüşüm için Anahtar

Endüstri 4.0 (d)evrimi ile,
İnsan (Çalışan, Müşteri, Tedarikçi)
Süreç (Operasyonlar)
Teknoloji (Yeni İş Modeli)
odaklı yapıların “yıkıcı-yenilikçi”dijital dönüşüm kültürüne “ayak uydurması” sağlanmalıdır.

Kültür’ün Tanımı : “Bir toplumun duyuş ve düşünüş birliğini oluşturan, gelenek durumundaki her türlü yaşayış, düşünce ve sanat varlıklarının tümüdür.”

Dünya Düzdür

Thomes L. Friedman


Dijital Kültürün Ögeleri

İşbirliğine açıklık
Değişime ayak uydurma
Esneklik
Şeffaflık
Veriye dayalı kararlar
Müşteri odaklılık
Çeviklik


Dijital Dönüşüm (Endüstri 4.0) & Kurumsal Akıl

Kurumsal Akıl

Endüstri
4.0

Deneyim

Veri

Bilgi

Kurumsal Akıl:
Dijital Dönüşümün için, insan kaynağının eğitimi, süreçlerin veri oluşturacak şekilde işletilmesi ve gerekli teknolojilerin altyapısının kurulmasını sağlar.

Endüstri 4.0:
Kurumların IoT yatırımlarıyla tüm verilerini dijitalize ederek bir yerde toplanmasını ve bu verilerin AI, ML ve Veri Analitiği ile işlenerek kurum içi değerin artırılmasını sağlar.

Deneyim:
Veri ve bilginin bir arada işlenmesiyle ortaya çıkan iş deneyimidir. Doğru karar alınmasını sağlar.

Bilgi:
Standart ERP, CRM, BPM v.b yapıların oluşturduğu platformlardır.

Veri:
En alt katmanda yer alan hazinedir. Sınırsız sayıda işlenerek kurumun müşteri, operasyon, üretim, insan kaynağı, karlılık hedeflerini düzeltmesini sağlar.


İşletmelerde 3 GEN & DNA

İnsan

Süreç

Teknoloji

Veri
Analitiği

3 GEN & DNA


On Yıl Önce Olmayan Meslekler

Aplikasyon Geliştirici
Sosyal Medya Yöneticisi
Uber Soförü
Büyük Veri Analisti / Veri Mühendisi
Bulut Bilişim Uzmanı
Youtube İçerik Üreticisi
Drone Operatörü
Millenyum Kuşak Uzmanı
Şoförsüz Araba Mühendisi
Sürdürülebilirlik Yöneticisi


Geleceğin Meslekleri

3D Üretim Mühendisi
Robot Teknisyeni
Yapay Zeka Eğitmeni
İnsan DNA Programcısı – Biyoteknolog
İklim Mühendisi
Veri Analisti
Endüstriyel Tasarım Mühendisi
Dijital Rehabilitasyon Danışmanı
Drone Pilotu
Artırılmış Gerçeklik Geliştiricisi
Kişisel Gizlilik Danışmanı

Nanoteknoloji Mühendisi
Kişiye Özel Organ Üretim Uzmanı
Enerji Sistemleri Mühendisi
Beyin İmplant Uzmanı
Teknik Etik Uzmanı
Sayborg Tasarımcısı
Zihin Transferi Uzmanı
Robotik veya Holografik Avatar Tasarımcısı
IT ve Matematik Uzmanları
Uzay Turizm Rehberi


Geleceğin Yetkinlikleri

Dünya Ekonomik Forumu 2020 senesi için iş dünyasının çalışanlarından beklediği yetkinlikleri şu şekilde sıraladı:

Karmaşık Problem Çözme
Eleştirel Düşünme Yeteneği
Yaratıcılık
İnsan Yönetimi Yetkinliği
Takım Çalışması
Duygusal Zeka
Karar Alırken Objektif Değerlendirme
Hizmet Odaklılık
Münazara Yetkinliği
Bilişsel Esneklik


İnsan ve Gelecek

İnsan

Bugün:
İş birliği sınırlı veya yok
Değişimden habersiz
Katı
Bildiğiyle yetinen

Yarın:
İş birliğine açık
Değişime ayak uydurabilen
Esnek
Bilgisini sürekli geliştiren


Süreç ve Gelecek

Süreç

Bugün:
Veriden haberi olmayan
Kapalı
Müşteri odaksız
Ataletli / Yavaş

Yarın:
Veriye göre karar alan
Açık / Şeffaf
Müşteri odaklı
Çevik


Teknoloji ve Gelecek

Teknoloji

Bugün:
Analog / kısmen sayısal
İş modelinin dışında
Çoğunlukla sabit / lokal
Kurumsal Aklın hizmetinde

Yarın:
Tamamen Dijital / Sayısal
İş modelinin tam ortasında
Tamamen mobil
Kurumsal Aklı yöneten


Dijital Dönüşüm için İlerleme Adımları

Mevcut Durum Analizinin yapılarak firmanın güncel durumunun tespit edilmesi ve DDSYH’nın hazırlanması

DDSYH’da yer alan en öncelikli ve en kolay sonuç alınacak projelerin / süreçlerin belirlenerek yıkıcı-yenilikçi iyileştirmelerin yapılması ve sonuçların değerlendirilmesi

Başarıyla sonuçlanan yıkıcı-yenilikçi dönüşümlerin güveni ile tüm kurum için sıralı ve düzenli yeni dijital iş modellerinin oluşturulması

Kurumun vizyonunun dijital dönüşüm kapsamında yönlendirilmesi (Dijital Kurum Kültürü)


Dijital Dönüşüm ile Beklenen Kazanımlar

Hayatta kalmak!

Çağa ayak uydurmak

Dünya şirketi olmak

Kaliteli insan kaynağı, optimize edilmiş iş süreçleri, verinin yönettiği işletme, memnun müşteri deneyimleri & karlılığı maksimize eden yatırımcılar


Dijital Dönüşüm Yol Haritası

Kuruluşun mevcut durumunun anlaşılması ve dijital dönüşüm ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla izlenecek yol haritası…

İlk Görüşme

Mevcut Durum Analizi

Dijital Dönüşüm
Yol Haritası

İhtiyaçların ve Beklentilerin Öğrenilmesi
Stratejik Amaçların Öğrenilmesi
Tesis Gezisi

Dijital Karne Oluşturma
Raporlama, Sunum ve Vizyon Belirleme

Dijital Dönüşüm Aksiyonlarının Belirlenmesi
Dijital Dönüşüm Master Planı
Dijital Dönüşüm Proje Organizasyonu

YUKARI