Doğru Ölçmek ve Doğru Kararlar Vermek

Farkında mıyız?

Ölçmek, bilinmeyen bir büyüklüğün, bir olgunun sayısal olarak veya bir referans ile karşılaştırılarak ifade edilmesidir.

Ölçme ihtiyacı doğum ile başlar.

Yaşamımızın devam etmesi için ölçmeye sıklıkla ihtiyaç duyarız. Çocuğumuz doğduğunda ağırlığını ve boyunu ölçmekle başlarız. Sonra ateşini, kan değerlerini…

Sağlıklı bir insan olması için, gelecekteki muhtemel sorunları anlayabilmek ve önleyebilmek için sürekli ölçer ve gelişimini takip ederiz.

Uzun ve sağlıklı ömür sürmek, ailemize ve yaşadığımız dünyaya katkı sunabilmek için vücut fonksiyonlarımızın tam çalışması sağlayan kontroller ve tedavi yöntemlerini uygularız.

Erken tanı önemlidir.

Günümüz teknolojileri bizlere büyüklüklerin doğru ve hızlı ölçülmesi için cihazlar ve metotlar sunmaktadır. Referans değerler ile karşılaştırmak, doğru kararlar almamıza ve uygulamamıza imkan vermektedir.

Peki, iş yaşamında neleri ölçüyoruz?

Ölçüm ihtiyaçlarımızı biliyor muyuz?

Faaliyetlerimizin çıktılarını, sonuçlarını ölçebiliyor muyuz?

Faaliyetlerimizin ölçü aletleri var mıdır?

İş yaşamında doğru verileri tanımlamak, doğru ölçüm araçlarını belirlemek ve doğru analizler yapmak, doğru kararlar almanızı sağlayacaktır.

Ölçümün doğruluğu kadar zamanlaması da önemlidir. Zamanında yapılmayan ölçüm, doğru kararlar almanızı engeller.

Faaliyetlerinizin performans göstergelerini tanımlayın.

Sizi toplam performansa götürecek veri ihtiyacını belirlemeli ve veriler ile performans göstergeleri arasındaki akışı sağlamalısınız.

Bizi geliştirecek veya tehlikelerden koruyacak doğru göstergeleri biliyor muyuz?

Bizleri tehlikeler karşısında uyaran, tedbir almamızı sağlayacak öncü göstergelerin tanımlanmasına ihtiyacımız var. Bu göstergelerin belirlenmesi ve ölçülmesi genellikle daha zor ve karmaşık olabilir.

İhtiyacınız olan doğru göstergeleri ve doğru ölçümleri geliştirin.

Satış miktarlarımız, toplam ciromuz, üretim miktarlarımız ve şirket karlılığımız ve benzeri gibi temel göstergeleri yöneticilerimiz genellikle takip ederler. Bunlar ölçülmesi kolay olan sonuç göstergeleridir. Yani, bize işin sonuçlarını söylerler.

Peki, öncü göstergeler?

Proaktif yönetim becerilerimizin gelişmesi ve doğru zamanda doğru kararların verilebilmesi için Öncü Göstergelerinizi belirlemeliyiz. Bu göstergeler alarm göstergeleridir ve kurduğumuz zamanda bizi uyarırlar.

Vücudumuzda ve iş yerimizde hangi anormallikler bir alarm olabilir?

Bunları ölçecek düzeneklerimiz var mı?

Farkında mıyız?

YUKARI