Eğitim ve Becerilerin Geliştirilmesi

Amaç

Yetkinlik ve Beceri eksikliği nedeniyle oluşan kayıpların giderilmesi

Öğrenen ve gelişen dinamik bir organizasyon oluşumunun sağlanması

Şirket hedefleri ile eğitim ihtiyaçları arasındaki bağlantıların kurulması


Yetkinlik Tanımı

Yetkinlik

Genel anlamda yetkin olma durumu

Kişi veya grupların işin bir kısmını veya bir çok görevi yerine getirebilmesi için sahip olması gerekenler

Belirli bir alanda sorumluluk alma durumu


Yetkinliğin Boyutları

DAVRANIŞ

BİLGİ

YETENEK

BECERİ

Özel durumlar karşısında olumlu hareket etmek için seçilen veya karar verilen, motivasyonu etkileyen içsel ifadeler

Görevin yerine getirilmesi için doğrudan uygulanabilen doğal veya edinilmiş bilgi topluluğu

Görevin yerine getirilebilmesi için gerekli uzun süreli özellik veya kabiliyetlerin bileşimi

Görevin etkin olarak yerine getirebilmesi için izlenebilir yetkinlik


Öğrenen Organizasyonun Özellikleri

Değişimin yönetimi konusunda yeteneği yüksektir


Şirket içi ve dışı değişimlerde proatkif hareket eder

Şirket içindeki tüm beceriyi kullanır, standart ve odaklanmış metodlarla öğrenme prosesinin günlük çalışmaların bir parçası haline geldiğinden emin olur


Öğrenen Organizasyon Oluşturmanın Yöntemleri

SİSTEMLİ DÜŞÜNME

Farklı problemleri ve birbirlerini nasıl etkilediğini anlama becerisi

KİŞİSEL BECERİ

Kişisel vizyon oluşturabilme, yeni şeyler öğrenme becerisi ve farklı durumlar için beceri geliştirme

AKIL MODELLERİ

Çevremiz veya hatta önyargılar için akılcı yaklaşımlar (örneğin, çok fazla negatif akılcı yaklaşımlar gelişimi engellemeye sebep olabilir)

ORTAK VİZYON

Ortak vizyonun önemi akıl sermayesinin gelişimi için kullanımdadır (örneğin, yönetimin şirket vizyon ve stratejisi üzerine odaklanması)

TAKIM BİLGİSİ

Diyalogun önemi, iş birliğinin artırılması ve takım çalışmasıyla iş bilgisinin yaygınlaştırılması


Organizasyonun Kapasitesi

Analitik ve Yüksek Hassasiyette Kültür

Hiyerarşik Yönetim

Değer Odaklı Kültür

Geçici Acil Çözümler Üretme Kültürü

Yüksek Performans

Proaktif Davranış

Karşılık Veren

Reaktif Davranış


Eğitim Sisteminin Kapsamı

Rollerin
Değişimi

Saha Lideri &
Yalın Lider Geliştirme

İlk Eğitim
(Yeni Operatör / Yeni Proses)

Beceri Değerlendirme & Tekrar Eğitim

Yeni standartların tanıtılması


Şirket Hedefleri ile Eğitim İhtiyaçları Arasındaki İlişki

Şirket
Hedefleri

İş Güvenliği
Çevre
Kalite
Maliyet
Miktar
Teslimat
İyileştirme
Moral

Bölüm 1

Bölüm 1

Bölüm 1

Bölüm 1

Bölüm 1

Otonom Bakım

Kalite Geliştirme

İyileştirme Yönetimi

Planlı Bakım

Değer Akış Yönetimi

Mevcut Beceriler

Fark Analizi

Eğitim
Planı

Beklenen Beceriler


Kayıpların Nedeni Standart ve Beceri Eksikliğidir

Kayıpların % 50’si beceri eksikliği ve standartlardaki yetersizlikler nedeniyle oluşur

Mevcut eğitim sistemi beceri eksiklerini gidermede yeterli değildir

«Ustasından öğrenme» ile becerilerin geliştirilmesini beklemek ihtiyaçlarımız karşılamaz


Kayıpların Nedeni Standart ve Beceri Eksikliğidir

Eğitim Etkinliğinin Artırılması

Sistematik Beceri Yönetimi

Eğitim Alt Yapısının Oluşturulması

Beceri Değerlendirmelerinin Yapılması ve Vizyon Belirleme

Beceri Yönetim Sisteminin Tanımlanması

Eğitim Pilot Projeleri

Şirket Hedefleriyle Bağlantılı Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi

7

6

5

4

3

2

1


Eğitim ve Beceri Geliştirme İlerleme Adımları

1.Adım

Şirket Hedefleriyle Bağlantılı Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi

Şirket KPI’ları ve Kayıpların Eğitimlerle İlişkilendirilmesi

Beceri Ölçüm Sistemi Kavramının Tanıtılması

Mevcut Eğitim Sistemindeki iyileştirmelerin Belirlenmesi

Şirket KPI’ları ile İlişkili Strateji ve Eğitim Master Planı Oluşturma


Eğitim ve Beceri Geliştirme İlerleme Adımları

2.Adım

Eğitim Pilot Projeleri

Belirlenen Önceliklere Göre Eğitim Pilot Projeleri Yapma

Sonuçları Değerlendirme ve Yöntem Adımlarını Geçerli Hale Getirme

Eğiticilerin Belirlenmesi ve Eğiticilerin Eğitilmesi

Eğiticilerin Etkinliklerinin Değerlendirilmesi


Eğitim ve Beceri Geliştirme İlerleme Adımları

3.Adım

Beceri Yönetim Sisteminin Tanımlanması

Beceri Sistemi Yapısının Belirlenmesi (Kaç Seviye, Puanlama Sistemi)

Her Seviye Için Eğitim Gerekliliklerinin Belirlenmesi

Değerlendirme Sisteminin Belirlenmesi (Kim, Nasıl, Ne Sıklıkta)

Sistemin Pilot Alanda Test Edilmesi ve Gözden Geçirilmesi

Sistemin Yayılım Planının Hazırlanması

Veri Planı ve Veri Alt Yapısının Oluşturulması


Eğitim ve Beceri Geliştirme İlerleme Adımları

4.Adım

Beceri Değerlendirmelerinin Yapılması ve Vizyon Belirleme

Operatör, Postabaşı, Formen ve Yöneticiler için İdeal Profil Tanımlama

Diğer Faaliyetlerle Bağlantılı İyileştirme Metod Uzmanları Oluşturma

Saha Liderliği & Yalın Liderlik Programları Oluşturma ve Beceri İhtiyaçlarını Belirleme

Her Profil için Beceri Değerlendirme Kontrol Listeleri Oluşturma

Hedeflerin Belirlenmesi ve Ulaşmak için Mevcut Becerilerin Değerlendirilmesi

Kayıplar ile Beceriler İlişkilendirilerek Eğitim Önceliklerinin Belirlenmesi

Beklenen Beceriler ile Mevcutlar Arasındaki Farkları Kapatacak Eğitim & Takip Planı Oluşturma


Eğitim ve Beceri Geliştirme İlerleme Adımları

5.Adım

Eğitim Alt Yapısının Oluşturulması

Kısa İş Başı Eğitimleri için Uygun Ortamlar Oluşturma

Eğitim Görsel Yönetimi için Standartların Tanımlanması (Örnek: TND)

Proseslerin ve Sistemlerin Öğrenilmesi için Teknik Eğitim Atölyesi Oluşturma

İnteraktif Eğitimler için Eğitim Alanları Oluşturma

Eğitim Veri Bankası Oluşturma


Eğitim ve Beceri Geliştirme İlerleme Adımları

6.Adım

Sistematik Beceri Yönetimi

Her Beceri Türü Eksikliği için Eğitim Paketleri Oluşturma

Eğitim Planına Göre Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi ve Takibi

Saha Liderliği & Yalın Liderlik Programlarının Başlatılması

Sistematik Değerlendirmelerle Beceri Farklarının Azalıp Azalmadığının Takibi

Yeni işe Başlama, Görevi Değişimi ve Yeni Prosesler için Eğitim Sistemi Oluşturma

Eğitim Faliyetlerinin Şirket Hedefleri ve İyileştirme Faaliyetleri ile İlişkisinin Kontrolü


Eğitim ve Beceri Geliştirme İlerleme Adımları

7.Adım

Eğitim Etkinliğinin Artırılması

Eğitim Etkinliği Performans Göstergelerinin Belirlenmesi

KPI’ların Değerlendirilmesi ve İyileştirme Konularının Belirlenmesi

Eğitimde Katma Değer Sağlama Analizinin Yapılması ve Sürekli İyileştirme

YUKARI