Etkin Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Temel üretim planlama ve stok yönetimi yaklaşımların ve yöntemlerinin açıklanarak, daha etkin, verimli ve müşteriye değer sunacak bir üretimin sağlanması, maliyet, müşteri memnuniyeti, stok seviyeleri ve teslimat performansı gibi anahtar performans göstergelerinin (KPI) istenilen düzeyde gerçekleşmesini sağlayacak kaynakların uygun düzeyde kullanımının temini ve satış-stok-üretim-tedarik arasında uyumlu bir dengenin kurulmasıdır.

Eğitimin İçeriği:

 • Üretim sistemleri, üretim planlama ve kontrol, klasik ve çağdaş üretim sistemleri, itme ve çekme esaslı sistemler
 • Satış tahminleri. Gerçekçi satış tahmini yapılabilir mi? Gerçekçi tahmin yapabilmenin alt yapısı
 • Yatırım ve kapasiteye bağlı toplu üretim planlama (uzun vadeli planlama)- taşıma tasarım modeli, doğrusal programlama modeli, değişmesi olası şartların planlama kapsamına alınması, öngörülere dayalı modeller
 • Kapasite verileriyle standart temel üretim programının oluşturulması (standart plan). Gerçekçi üretim programının oluşumu ve değişen Pazar şartlarına bağlı kaba kapasite kullanımı planlaması (RCCP)
 • Talebe bağımlı stok yönetimi: malzeme ihtiyaçlarının belirlenmesi (MRP ve MRPII)
 • Kapasiteden bağımsız, talebe dayanan stok sistemleri, azami stok seviyesi, emniyet stok seviyesi, değişken stok seviyesi tanım ve kullanımları. Stok devir hızı değişkeninin devreye alınması. Birim üzerinde oluşan bu değerlerin genel stok ve stok maliyetleri ve işletme stok devir hızının hesaplanması konusunda yaklaşımlar
 • Stok kalemleri için PARETO analizi. Yönetimin temel alması gereken temel verilerin tespiti
 • Stok maliyetlerinin tanımlanması ve hesap yöntemi konusunda oluşturulabilecek olan yaklaşımlar. Stok maliyetleri bileşenlerinin tanımlanacaktır. Detaylı olarak analiz edilecek, incelenecek ve kullanılması kullanımı konusunda çeşitli yaklaşımlar sunulacaktır
 • Stok kontrol yöntemleri (KLASİK YÖNTEM-JIT-MODİFİYE JIT)
 • Kurumsal kaynakların planlaması (ERP)
 • Üretim ve satın almada uygun parti hacimlerinin belirlenmesi (parti büyüklüğü tespiti). Kapasite zorunlulukları, Pazar zorunlulukları, ürün zorunlulukları, ticari zorunluluklar. Uygun parti hacimlerinin yakalanamadığı durumlarda hedeflerin sağlanmasına yönelik yaklaşımlar
 • Kapasite ihtiyacının çıkartılması (CRP)
 • Hat dengeleme, metot mühendisliği. İstasyonların tespitleri, eleman sayılarının tespitleri, araç ve gereçlerin tespitleri
 • Makine yükleme, iş sıralama ve üretim programı (kısa-orta-uzun vadeli planlama) oluşturma
 • İstasyon, makine, araç gereç ve insan gözlemleme, iş etütleri, zaman etütleri

Katılımcılar:

Planlama, üretim, depo ve lojistik bölümü çalışanları

Süre:

 2 gün

Eğitimİhtiyaçları:

Eğitim salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), renkli kalemler, çeşitli renkte yapışkan bantlar, grup çalışması için pano veya duvar hazırlığı (hazırlanan A4 kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi, Katılımcıların gönüllü katılımı.

YUKARI