Finansal Fizibilite

Karar Verirken;

Yatırımın Geri  Dönüş Süresine ve Net Bugünkü Değere  Odaklan !

Eğitimin Amacı:

Karar Verme Aracı Olarak Fizibilite Yapma ve Yapılmış Bir Fizibiliteyi Okuyup Anlama Konusundaki Bilgi ve Becerilerin Geliştirilmesi

Kurumunuzda;

 • Finansal Fizibilite Kavramının Öğrenilmesi
 • Fizibilite Çalışmasındaki Temel Unsurların Neler Olduğunun Öğrenilmesi
 • Fizibilite Çalışmasındaki Süreçlerin Öğrenilmesi
 • Yatırımın Finansal Olarak Değerleme Tekniklerinin Öğrenilmesi
 • Finansal Değerlemenin Nasıl Yapılacağının Öğrenilmesi
 • NPV, IRR, Payback Period ve ROI Kavramlarını Öğrenilmesi
 • İşletme Sermayesi Kavramının Öğrenilmesi
 • Başa Baş Noktası Kavramı ve Analizinin Öğrenilmesi
 • Nakit Akış Kavramının ve Hazırlanmasının Öğrenilmesi

Eğitimin İçeriği:

 • Fizibilite Çalışmasında Temel Kavramlar
 • Fizibilite Çalışmasında Süreçler
 • Pazar Araştırması ve Değerlendirme
 • Teknik Değerlendirme
 • Finansal Değerlendirme
 • Karar Verme Teknikleri
 • Projenin Riskleri
 • Vaka Analizleri
 • Özet

Katılımcılar:  

Kurum Üst Düzey Yöneticileri, Proje ve İş Geliştirme Yöneticileri, Mali İşler Yöneticileri ve Mali İşler Çalışanları, Süreç Yöneticileri

Süre:

2 gün teorik eğitim

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), renkli kalemler, katılımcıların gönüllü katılımı.

YUKARI

""8D ile Problem Çözme Teknikleri" - 28. Kalite Kongresi Çalıştayları 25 Kasım 2019