Finansal Yeniden Yapılanma ve Borçlanma Yönetimi

Amaç:

Finansal ve süreçsel yeniden yapılanma ile firmanın kaynak yapısını, varlık karmasını ve süreçlerini firma değerini destekleyecek, artıracak biçimde değiştirmek.

Kapsam:

 • Likidite sorunlarının belirlenmesi
  • Firmanın vadesi gelen yükümlülüklerini karşılayamaması
  • Varlıkların borçları karşılayamaması
  • Nakit akış planlama ve yönetiminin yetersizliği nedeniyle karşılaşılan vade uyumsuzlukları vb. sorunlar
  • İşletme sermayesi açığı
  • Yetersiz karlılık
  • Verimsiz yatırımlar
  • Döviz pozisyon kaynaklı sorunlar
  • Sermaye yetersizliği
  • Diğer…
 • Satış, stok ve üretim süreçlerinin değerlendirilmesi ve yapılandırılması
  • Satış ve maliyetlendirme metotlarının incelenmesi ve güncellenmesi
  • Maliyeti oluşturan unsurların incelenmesi ve iyileştirilmesi
  • Tedarik zinciri sürecinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi (alternatif tedarikçi, hammadde ve yardımcı madde)
  • Satış ve operasyon planlarının oluşturulması
   • Geçmiş verilerin analizi
   • Müşteriler, yeni müşteriler ve pazar analizi
   • Detaylı satış planı
   • Satış planındaki ürünlerin kapasite kontrolü
   • Ürün karması ve kapasite optimizasyonu
   • Üretim planına uygun işgücü ihtiyacı belirlemek
 • Verimsiz aktiflerin belirlenmesi
  • Yatırımların gözden geçirilmesi
  • Firmanın verimli olarak istifade etmediği varlıkların tespiti ve değerlendirilmesi
  • Düşük gelir yaratma kapasitesine sahip varlıkların kalıcı veya geçici olarak yüksek gelir yaratan varlıklarla değişimi
 • Finansal ve operasyonel risklerin belirlenmesi ve önleyici aksiyonlar
  • Döviz pozisyonlarının dengelenmesi
  • Borçlanma ve Alacak vade uyumunun sağlanması
  • Üretim ve stok sürelerinin iyileştirilmesi
  • Alacak risklerinin sigorta, teminat, vade ve para birimi yönlü değerlendirilmesi
  • Faiz oranları, vade farkları yüklenim ve yansıtmalarının değerlendirilmesi
  • Borçlanma ve satış para birimi uyumunun sağlanması ve/veya önleyici hedging süreçlerinin oluşturulması
 • Potansiyel iş geliştirme alanlarının belirlenmesi
  • Faaliyet gösterilen temel pazarın analizi
  • Temel pazar ile ilintili/komşu pazar (ve/veya ürün) analizi,
  • Temel pazar ile doğrudan ilintisi olmayan ancak fırsatlar içeren diğer hedef pazarların analizi
  • Ekonomik ve sektörel trend analizi
  • Mevcut, ilintili (komşu) ve ilintisiz (hedef) pazar analizlerine göre şirketin güçlü, zayıf, fırsat ve tehdit haritalarının oluşturulması ve yorumlanması
 • Borç ve kredilerin yeniden yapılandırılması
  • Tedarikçi borçlanma süreçlerinin revizyonu (yeni tedarikçiler süreci ile eşgüdümlü)
  • İşletme sermayesi ihtiyacının finansmanı
  • Yeni yatırım veya yenileme ihtiyaçlarının finansmanı
  • Mevcut banka ve finansal kurum kredilerinin refinansmanı
  • Operasyonel nakit akış ile borç servisi nakit akışının uyumlandırılmas 
YUKARI

28.KALİTE KONGRESİ ÇALIŞTAYLARI 25 KASIM 2019