FMEA Hata Türleri ve Etkileri Analizi

FMEA Nedir?

Ürünlerin, Süreçlerin ve Hizmetlerin başarısızlıklarını belirleyen, değerlendiren ve analizin tüm aşamalarını belgeleyen analitik bir tekniktir

Bir grup tarafından gerçekleştirilir ve bir Risk Öncelik Derecesi kullanır


Uygulama Alanları

Ürünler

.Sistemin genel analizi
.Her bir bileşenin detaylı analizi

Prosesler

.Sürece bağlı ürün özellikleri
.Fabrika bakımı

.Rasyonel ve ilerici yöntem
.Gerçek ve potansiyel hataların analizi
.Bakım planlarının etkin bir şekilde tanımlanması

Servisler

.Gerçek veya potansiyel hatalar ve problemler
.Her bir hata ve problemin nedenleri
.Ürün, proses ve sistemdeki hataların ve problemlerin etkileri
.Bir sayı ile ifade edilen risk önceliği (RPN)

.Sıklık
.Şiddet
.Tespit Edilebilirlik

.Problemlerin takibi ve düzeltici aksiyonlar


Hata Ağacı Analizi (FTA) Nedir?

Hataların Kök Nedenleri arasındaki ilişkilerin grafiksel ve hiyerarşik olarak gösterimidir

Olayın meydana gelme olasılığını sayısal olarak değerlendiren bir araçtır

Hata


FMEA & FTA (Hata Ağacı Analizi)

Bir mıh yoksa…
Bir nal yoksa…
Bir at yoksa…
Bir süvari yoksa…
Bir savaş kaybedilirse…

Bir nal kaybedilir
Bir at kaybedilir
Bir süvari kaybedilir
Bir savaş kaybedilir
Ülke kaybedilir


Risk Öncelik Derecesi ve Risk Eşiği

Risk Öncelik Derecesi (RPN)

R = F x S x D

F : Hatanın Sıklığı
S : Hatanın Şiddeti
D : Hatanın Tespit Edilebilirliği

Risk Eşiği

RPN < 40


40 < RPN < 100


RPN > 100

Önleme almaya gerek yok

Önlem alınması faydalı

Mutlaka önlem alınmalı


FMEA İlerleme Adımları

Çalışma grubunu oluşturma ve
analizlere başlama

Akış diyagramları ve fonksiyon
şemalarının hazırlanması

Geliştirilecek konuların önceliklendirilmesi

Veri toplama

Analizlerin yapılması

Risk derecesinin belirlenmesi ve
aksiyonlara başlama

Sonuçların değerlendirilmesi

Sürekli iyileştirme


FMEA Türleri

Sistem
FMEA

Dizayn
FMEA

Ekipman
FMEA
(FMECA)

Proses
FMEA

YUKARI