Harekete Geçen Mavi Ordu Eğitimi

Kuruluşlar, yalın dönüşüm  tüm çalışanlarının katılım ve katkısıyla sağlayabilir. Bu anlamda işletmelerin önemli problemlerinden biri de çalışanı yalın kültürel dönüşüme nasıl katacağımızdır. İnsan kaynakları politikaları oluşturulurken daha çok  beyaz yaka çalışanları hedefleyen uygulamalara ağırlık verirler.

Mavi ordu  ise genellikle sanki aynı gemide yer almayan yolcular gibi görülür.

Aidiyet duygusunu arttırmak ve firmalara bağlılığı sağlamak için eylem planları yapmak; çalışanların sadece kanuni olarak zorunlu eğitimlerine değil kişisel ve mesleki gelişimlerine de yatırım yapmak ve sosyal organizasyonlarda mavi orduya  yer vermek gerekir.

Doğru yol ve metotlarla yönetmek mavi ordu bağlılık, moral ve motivasyon alanlarında pozitif geribildirim sağlar.

Eğitimin Amacı:

Günümüz rekabetçi dünyasında yalın felsefe ile çalışmak isteyen kuruluşlar için en zorlu kısım kültürel dönüşümdür. Kuruluşun yıllarca yaptığı iş modelinden çıkarak daha insan odaklı ve yetkinliklere dayanan bir tarzı benimsemesi için sahada çalışan mavi orduyu işin içine katması ve saha liderlerinin yetkinliklerini hem psikolojik  hem de teknik olarak kuvvetlenmesi ile mümkündür. Bu eğitim ile beraber hem psikolojik faktörler olan  iletişim,liderlik,algı,motivasyon,zaman yönetimi gibi konulara hem de teknik uzmanlık gerektiren problem çözme,kaizen yaklaşımı,süreç yönetimi gibi konuları harmanlayarak mavi orduyu harekete geçireceğiz.

Eğitimin İçeriği:

 • Yalın dönüşüm ve İnsan
 • Avcılık mı yoksa Çiftçilik mi yapacağız?
 • Saha da süreçleri nasıl yöneteceğiz ve iyileştireceğiz.
 • ‘’Coşku zekadan önemlidir ‘’ İnsanın kültürel dönüşümü
 • Kişilik tipleri (mavi,sarı,kırmızı,yeşil)
 • Mavi orduya bire bir koçluk
 • Agresif, pasif ve pasif / agresif davranışlara karşı güvenli davranış
 • Mavi orduya liderlik
 • Ön yargılarla nasıl başa çıkacağız?
 • İletişim ve iletişim yönetimi
 • Ön yargılarla nasıl başa çıkıyoruz
 • Algıların yönetimi ve iletişim planı
 • Mavi orduyu harekete geçir
 • Bir önerim var yaklaşımı
 • Mavi ordu için tanıma ve takdir araçları
 • Mavi ordu ile problem çözme ve takım çalışması
 • Mavi orduya geribildirim verme ve performans yönetimi
 • Örnek fabrikalardan en iyi mavi ordu uygulamaları örnekleri
 • Oyunlar

Katılımcılar: 

Mavi yaka ile çalışan ilk, orta ve üst kademe yöneticiler,mühendisler, insan kaynakları, idari işler ve ilgili diğer bölümlerin uzman ve çalışanları.

Süre:

2 gün

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), renkli kalemler, çeşitli renkte yapışkan bantlar, grup çalışması için pano veya duvar hazırlığı (hazırlanan A4 kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi, Katılımcıların gönüllü katılımı.

YUKARI