İş Süreçlerinin ve Organizasyonun Yeniden Yapılandırılması

Kapsam

 • Stratejik Amaçlar ve Vizyon
  • Vizyon / değer açıklığı
   • Kuruluşun ortaya attığı uzun vadeli iddiası / vizyonu nedir?
   • Vizyonumuza ulaştığımızı hangi temel göstergeler yardımıyla anlayacağız?
   • İddiamız ile, mevcut durum arasındaki fark nedir?
  • Strateji ve politikalar: odak alanları / strateji haritası
   • Önümüzdeki dönemde iddiamıza ulaşmada önemli olacak odak alanları neler?
   • Bizi vizyonumuza ulaştıracak “Oyun Planımız” nedir?
  • Performans göstergeleri: Ölçütler (KPI’lar) / başarı seviyeleri
   • Stratejik hedeflerimizin başarıldığını gösteren ölçütler (KPI)’lar nelerdir?
   • Uzun vadeli başarı seviyesi (en az 3 yıllıkrakamsal hedefler) ne olmalıdır?
  • Eylemler
   • Stratejik hedeflerimize ve belirlenen rakamsal başarı seviyesine ulaşabilmek için ihtiyacımız olan proje ve programlar nelerdir?
  • Orta ve Uzun Vadeli İş Planı
   • Satış Planı
    • Geçmiş verilerin analizi
    • Müşteriler, Yeni Müşteriler ve Pazar analizi
    • Detaylı satış planı
   • Kapasite Kontrolü
    • SOP oluşturma
    • Satış planındaki ürünlerin kapasite kontrolü
    • Ürün karması ve kapasite optimizasyonu
   • Yatırım Planı
    • Revizyon ve iyileştirme ihtiyaçlarının belirlenmesi
    • Yatırım ihtiyaçlarının belirlenmesi
   • Tedarik Planı
    • Yeni hammadde ve yardımcı malzemeler
    • Yeni Tedarikçiler
   • İşgücü Planı
    • Üretim planına uygun işgücü ihtiyacı belirleme
    • Üretim planına uygun işgücünün becerileri ve gelişim ihtiyacının belirlenmesi
   • Finansal Planlama
    • İşletme sermayesi ihtiyacının belirlenmesi
    • Yatırım sermayesi ihtiyacının belirlenmesi
   • Teşvikler
    • İş planına uygun teşvikler ve devlet desteklerinin incelenmesi
   • İş Süreçlerinin Analizi ve Yeniden Tasarımı
    • Tanımlama
     • Kontrol Formu
     • Serbest Atış
     • SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, Customer)
     • Kalite Kritikleri (CTQ)
     • Süreç Kartı
    • Tasarım ve Optimizasyon
     • Süreç Haritalama ve Maki Gami
     • Kayıp Yapısı Analizi
    • Doğrulama
     • FMEA (Hata Türü ve Etkileri Analizi)
     • RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed)
     • Performans Göstergeleri
    • Norm Kadro ve Organizasyon Yapısı
     • İş Etüdü
      • Çalışanların zaman kullanım oranları ile kayıp zaman oranlarını belirlenmesine yardımcı olur.
      • Zaman kayıpları, planlama ve organizasyon yanlışlıkları, çalışma yöntemindeki hatalar, kullanılan teknolojinin yetersizliği, çalışanların işe uygun olmaması gibi nedenlere bağlı olup olmadığını araştıran bir yöntemdir.
     • Norm Kadro
      • Norm Kadro, diğer bir ifade ile standart kadro çalışmaları, şirketin gelişme potansiyelini ve rekabet gücünü doğrudan etkileyen insan kaynağının planlanması ve geliştirilmesine ilişkin kadroların nicelik ve nitelik olarak belirlenmesi ve hiyerarşik organizasyon yapısı içinde değerlendirilmesidir.
      • Norm kadro tespitinin temelini iş analizleri ve iş tanımlarına dayanılarak yapılan çalışmalar belirler.
      • Norm kadro çalışmaları, sadece belirlenmiş olan birim ve bölümlerde çalışacak personel sayısının tespiti değildir. En basit anlamı ile nitelikli insan kaynağının hiyerarşik organizasyon yapısında değerlendirilmesini de temin eder.
     • Proje Ekibi
      • Proje ekibi oluşturulması
     • Çalışma Prensipleri
      • Çalışma prensiplerinin belirlenmesi
      • Kullanılacak dokümanların belirlenmesi
     • Mevcut Yapının İncelenmesi
      • Mevcut görevlerin ve görev tanımlarının incelenmesi
      • Mevcut süreçlerin incelenmesi
     • İş Analizleri
      • Her bir görev için detay analiz
     • İş Tanımları
      • Her bir görev için detay iş tanımı
     • İş Ölçümleri
      • Her bir pozisyon için iş akışı ve zaman ölçümlemesi
     • Norm Kadro ve Organizasyon
      • İş süreçleri analizine uygun olarak Organizasyon Yapısının belirlenmesi
      • Norm sayıların ve niteliklerin belirlenmesi
     • Yetki Seviyelerinin Tanımlanması ve Yetkilendirme
YUKARI