İSG ve Çevre Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı:

 • HSE kültürünü benimsenmeye aday şirketlerde; kontrol altında yapılan çalışmaların sonuç odaklı gelen başarısı, ‘Yangın dizayn aşamasındayken önlenir’ ilkesinden hareketle endüstriyel tesislerde yangına karşı alınacak proaktif ve reaktif önlemler, sürdürülebilir üretim ve çevre yönetiminde yapılması gerekenler bu eğitimin temel öğeleri olacaktır.

Eğitimin İçeriği:

 • Yaşayan SEÇ/HSE (Sağlık-Emniyet-Çevre) kültürü
 • SEÇ Kültürünün basamakları
  • Patolojik-Reaktif-Rakamsal-Proaktif-Üretken evreler
 • Risk odaklı yaklaşımın benimsenmesi
 • İş izin sistemi
 • Kontrol edebildiğiniz ölçüde sonuç odaklı gelen başarı
 • Kazalardan ders çıkarma (Learning accident)
 • ‘’Yangın dizayn aşamasındayken önlenir’’, kazalar da
 • Dünyada ve ülkemizde ses getiren yangınlar, başlama nedenleri ve sonuçları
 • Yangın öncesi alınacak proaktif önlemler
 • Yangın sırasında uygulanacak reaktif önlemler
 • Bakım çalışmalarında alınacak yangın önlemleri
 • Sabit söndürme sistemleri ve taşınabilir söndürücüler
 • Teorik ve uygulamalı yangın eğitimleri, senaryolu acil durum tatbikatları
 • Çevre yönetimi
  • Atık su kontrolü
  • Hava kirliliği önleme
  • Tehlikeli atıkların kontrolü
  • Ambalaj atıkları
  • Toprak kirliliği kontrolü
  • Çevresel gürültünün yönetimi
  • Deniz kirliliği kontrolü ve tatbikatlar
 • Küresel ısınma, sera gazlarının etkileri, alınacak önlemler
 • Karbon ayak izi hesaplama, karbon piyasası
 • Sanayide CO2 azaltımı nasıl yapılır?

Katılımcılar: 

Üretim ve Bakım Yöneticileri, Mühendisler, İSG-Ç Profesyonelleri, Kalite Yöneticileri, Mavi yaka personeli

Süre:

1 gün

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), kâğıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi.

YUKARI