Kalite Fonksiyon Yönetimi - İlişkilendirme

Organizasyonlarda ana iştigal ve şirket amaçlarından çok bağımsız olarak algılanmakla beraber; tüm diğer süreç ve fonksiyonlarla direkt ve dolaylı iletişim içinde olan ve stratejik olarak yönetilmesi gereken bir konumdadır.

Bu bağlamda öncelikle Kalite Fonksiyon oyuncuları, sonrasında da diğer ilişkili bölümlerle yapılan bir ekip çalışmasıdır. Kalite kültürü ve organizasyondaki tüm etkileşimli fonksiyonlar ile karşılıklı ilişki ve pozisyonlama temelli, kuruma özel bir uygulama çalışmasıdır.

Eğitimin Amacı:

Zaman içinde yeniden yapılanan; Kalite Kontrolden Kalite Güvence ve Kalite teminine giden yolculukta, değişen ve gelişen işletme - pazar koşullarında etkili Kalite yapılandırmasını öğreneceksiniz.

Kalite kontrol edilmez, ürün üretirken veya süreçlerin yönetimi esnasında üretilir mantığı üzerine kurgulanmış bir eğitim programıdır. Ekip farkındalığı ve konumlandırma amacı ile interaktif yönetilen eğitim, Kalite bölüm ve fonksiyonunun, şirket süreçleri içinde etkili bir şekilde konumlandırılması amaçlanmıştır.

 • Etkili Kalite faaliyetleri ve doğru pozisyonlama
 • Amaca uygun Kalite fonksiyon ve organizasyon yapısı
 • Sağlam bir Kalite fonksiyon ilişkilendirmesi
 • Süreçler arası kuvvetli iletişim ve artan müşteri memnuniyeti
 • Sürekli gelişen Kalite bilinci
 • Artan Ürün ve Hizmet Kalitesi

Eğitimin İçeriği:

 • Kalite Kültürü ve yapı taşları
 • Kalite planlaması
 • Bölüm fonksiyonları – Kalite etkileşimi
 • Dahili müşteri beklentileri
 • Nihai müşteri beklentileri
 • İleri Kalite Planlaması

Katılımcılar: 

Üst ve Orta kademe yöneticiler, Kalite Çalışanları, Mühendisler

Süre:

1 gün teorik eğitim + grup çalışması

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), renkli kalemler, çeşitli renkte yapışkan bantlar, grup çalışması için pano veya duvar hazırlığı (hazırlanan A4 kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, Katılımcıların gönüllü katılımı.

 

YUKARI