Kayıp Analizi ile Maliyet Düşürme Teknikleri

Maliyet/Kayıp Muhasebesi

Maliyetlerimiz,

Değer katan, Kendiliğinden oluşan kayıplar ve İsraf olarak 3 türde sarf edilir.

Esasen istemediğimiz kayıpların nerede, ne boyutta doğduğu, nerede ne şekilde ortaya çıktığı görülebilir hale geldiğinde, bunlardan kurtulma çok kolay hale gelecektir.

Doğru düzenlenmiş bir maliyet kayıp matrisi kayıplar karşısında elimizi çok kuvvetlendirecektir.

Eğitimin Amacı:

Çalışanlara maliyet bilinci verilerek, onların kayıpları bulma, haber verme, hatta öneri ve kaizenlerle yönetime doğrudan yardımcı olmalarını sağlamaktır. İnsana değer vermek demek, her konuda olduğu gibi maliyet kayıp ilişkisini lehimize çevirmek üzere, her çalışanı işin içine dahil etmektir. Maliyet bilincini oluşturacak çalışmaların yapılmasında rol oynayacak uzmanların kayıp ve maliyet ilişkisi konusunda bilgilendirilmeleri amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

  • Üretkenlik Verim Etkinlik Üçlüsü
  • Kuruluşun Maliyet Yapısı
  • WIP, Lead Time – Geçiş Süresi Hesabı
  • Sabit ve Değişken Maliyetler ve Etkisi
  • Maliyet/Kayıp Matrisinin Oluşturulması ve Güncel Tutulması
  • Görsel Yönetim – Kayıpların Görselleşmesi
  • Sahada Sergilenecek Parasal Performans Göstergeleri
  • Maliyet/Kayıp Matrisi
  • Kayıpların ve Alınan Önlemlerin, Kaizenlerin herkesin bilgisine açık hale getirilmesi

Katılımcılar:  

İş yerlerinde maliyet bilincini yaygınlaştırma durumunda olan direktörler, yöneticiler, şefler, ilk seviye amirleri

Süre:

1 gün, teorik eğitim ve 6 grup çalışması

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), renkli kalemler, çeşitli renkte yapışkan bantlar, grup çalışması için pano veya duvar hazırlığı (hazırlanan A4 kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi, Katılımcıların gönüllü katılımı.

YUKARI