Problem Çözme Teknikleri, DMAIC ve Yaratıcı Yaklaşımlar

İşletmelerde yürüyen süreçler yanında karşılaşılan problemler işimizin doğal bir parçasıdır. 

Bu yaklaşımla rutin operasyonlar esnasında karşımıza çıkan problemlerin doğru algılanması, tanımlanması ve büyüklüğünün anlaşılması genelde tecrübe ile sağlanır. Ancak tecrübe operasyonlarla sınırlı ve kazanılması her zaman çok kolay olmayan bir olgudur.

Problem çözme aktiviteleri ise ancak doğru tanımlanmış problem sınırları ile etkili bir şekilde yönetilebilir. Kişiden kişiye değişkenlik gösteren problem çözme teknikleri, sektör ve konudan tamamen bağımsız ancak etkili teknikler ile disiplin edilirse çözüm kolay yakalanabilir. Bunun için eski ve kullanılan yaklaşımlar yanında yeni bazı teknikler de kullanmak gerekir.

Problemlere hızlı, kalıcı ve etkili çözüm üretmek, işletmelerin başarılı olma koşullarının en temellerinden biridir. Karşılaşılan problemlerin ortaya çıkmasına neden olan sebepleri ortadan kaldıramadığımız da kısır döngüler kaçınılmazdır. Bu sebeple problemlerinizi ne kadar erken tanımlayıp çözümlersek; o kadar güçlü ve başarılı oluruz. 

Eğitimin Amacı:

Çalışanların görev aldıkları alanlarda karşılaştıkları problemleri ve ortaya çıkma nedenlerini kolayca tanımlayabilir ve yönetilebilir olması beklenmektedir. Problem çözme teknikleri eğitimi ile teknik ve sosyal kabiliyetler yanında problemlerin doğru– etkili– hızlı tanımlanması, olası ve mevcut tüm nedenlerin net bir şekilde tanımlanması ve problem çözme yanında yaratıcı düşünme becerileri gelişecektir.

Yaşanılan problemlere kökten çözüm getirmek ve gelişim için bir fırsat olarak görme farkındalığı amaçlanmaktadır. Program sonunda kişisel performans ve iş verimliliklerini artırma doğal bir kazanım olacaktır.

Eğitimin İçeriği:

  • Yalın yaklaşımlarla problem ve kök neden analizleri
  • Kolay çözüm yöntemleri geliştirme
  • Farklı yaklaşımlarla inovatif çözüm yöntemleri keşfetme
  • Optimum çözüm hedefleri geliştirme
  • Sürekli gelişme mantığında problem çözme

başlıkları altında içerik tanımlanmıştır. 

Katılımcılar: 

Üst ve Orta kademe yöneticiler, mühendisler, Kalite Bölümü çalışanları, üretim ve teknik personeller

Süre:

1 gün teorik eğitim + 1 gün grup çalışması

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), renkli kalemler, çeşitli renkte yapışkan bantlar, grup çalışması için pano veya duvar hazırlığı (hazırlanan A4 kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi, Katılımcıların gönüllü katılımı.

YUKARI