Stratejik İnsan Kaynakları Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Şirketlerin sürekli gelişiminde önemli bir rolü olan İnsan Kaynakları Yönetiminin verimli çalışabilmesi; İnsan Kaynakları süreçlerinin ve yaklaşımlarının yöneticiler ve çalışanlarca tam olarak bilinmesi ve uygun bir örgüt yapısı oluşturulmasına bağlıdır.

Eğitimde; kuruluşun stratejik ortağı konumunda olan İnsan Kaynakları departmanının süreçleri, kuruluş için önemi ve gerekliliği hakkında bilgi aktarmak hedeflenmektedir.

Eğitimin İçeriği:

- İnsan Kaynakları Yönetimi, Gelişim Süreci ve Yapılanması

- İş Analizi ve Tasarımı

- Organizasyon ve Süreç Yönetimi

- İnsan Kaynakları Planlaması

- İşe Alma, Seçme ve Yerleştirme

- Performans Yönetimi

- Eğitim ve Geliştirme

- Kariyer Yönetimi ve Yedekleme

- Bordro ve Özlük işleri

Katılımcılar: 

İnsan Kaynakları Yönetimi hakkında bilgi edinmek isteyen yönetici ve çalışanlar.

Süre:

1 gün

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), renkli kalemler, çeşitli renkte yapışkan bantlar, grup çalışması için pano veya duvar hazırlığı (hazırlanan A4 kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi.

YUKARI