Süreç Bazlı Risk Yönetimi - Kalite ve Çevre Eğitimi

Risk Yönetimi yaklaşımı uzun yıllardan bu yana Otomotiv ve Havacılık gibi spesifik sektörler için yeni bir kavram olmasa da, ISO 9001:2015 versiyonu ile standart yaklaşımının rutin bir parçası haline gelmiştir. Risk kelime karşılığı olarak negatif bir anlam verse de, aynı zamanda Fırsat yönetimini de içine alan bir yaklaşımdır.

Kısa – orta vadeli “Risk ve Fırsat Yönetimi”ni başaramayan işletmelerin, uzun vadeli varlıklarını ve başarılarını sürdürme konusunda zorluk çekmeleri kaçınılmazdır.

Eğitimin Amacı:

Risk ve Fırsat yönetiminin; Stratejik - Kalite ve Çevre gibi temel başlıklar altında kurgulanması ve şirketlerde ISO 9001:2015 Revizyonu ile de zorunlu hale gelen bir kültür değişimi ile özümsenmesi amaçlanmaktadır.

İlgili iç ve dış hususların (tarafların) net olarak tanımlanması, beklenti analizi ve önceliklendirme yaklaşımı ile “Risk ve Fırsat” ların değerlendirilmesi – yönetilmesi farkındalığın sağlanması temin edilecektir.

Eğitimin İçeriği:

Süreç yönetimİ yaklaşımı ve etkileri, süreç iletişim ve etkileşimleri, etkin yönetim yaklaşımı, risk algısı, önceliklendirme – derecelendirme, etkileşimli tarafların belirlenmesi – beklenti, analizi ve ISO 31000 rehberliğinde Risk Yönetimi yaklaşımı içeriğinde kurgulanmıştır. 

Katılımcılar: 

Üst ve Orta kademe yöneticiler, mühendisler, teknik personeller

Süre:

2 gün teorik eğitim + grup çalışması

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), renkli kalemler, çeşitli renkte yapışkan bantlar, grup çalışması için pano veya duvar hazırlığı (hazırlanan A4 kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi, Katılımcıların gönüllü katılımı J

YUKARI