Süreç Yönetimine Geçiş

Kapsam

 • Süreç, Süreç Yönetimi ve Süreçlerle Yönetim kavramlarının netleştirilerek kuruluş içinde ortak bir bakış açısı ve terminoloji oluşumunu sağlama
 • Kuruluşa özgü süreç yönetimi yaklaşımı çerçevesini oluşturma; süreç yönetimi konusundaki yaklaşımların hayata geçirilmesi ve işleyişine ilişkin sistematiği tanımlama
 • Kuruluş süreç çerçevesinin gözden geçirilmesi / geliştirilmesi / yeniden yapılandırılması
 • Süreçlerin sahiplendirilmesi
 • Süreçlerin tanımlanması
  • Sürecin amacı
  • Sürecin başlangıç ve bitiş noktası, kapsam
  • Süreç adımları – işler
  • İşleyişi destekleyen sistemler, talimat, yönetmelik vb. yapılar
  • İlişkili olduğu diğer süreçler
  • Çıktılar – çıktıların temel özellikleri
  • Girdiler – girdilerin temel özellikleri
  • Müşteri / müşteriler
  • Tedarikçiler
  • Uygulayıcılar
  • Süreç akışları
  • Süreç riskleri
 • Süreç ölçme sistemi ve süreç göstergelerinin tanımlanması
  • Göstergeler
  • Ölçüm şekli
  • Ölçüm periyodu
  • Kırılımlar
  • Değerlendirme periyodu ve şekli
 • Tasarlanan sistemin hayata geçirilmesi
  • Süreç Yönetimi için tasarlanan sistemin kuruluşun diğer ilgili sistemlerle ilişkisinin kurularak bütünleştirme
  • Görev tanımları ile süreçlere yönelik sorumluluk ve uygulamaların bütünleştirilmesi
  • Sistem ile bilgilendirme uygulamaya geçiş eğitimleri
YUKARI