Ürün Karması, Kapasite ve Karlılık Senaryoları

Amaç

Mevcut ürün ve hizmet gamı ile karı maksimize etmenin olasılığı ve yöntemi nedir?

Benzer ürün ve hizmeti üreten rakiplerimizden mevcut yapımızı kullanarak nasıl fark yaratabiliriz?

Kapasitemizi ve maliyet yapımızı doğru yönetebiliyor muyuz?

Bu ve benzeri birçok soru, rekabetin çok yoğun olduğu ve kuruşların önem kazandığı günümüz dünyasında pek çok iş sahibinin ve yöneticinin aklını meşgul etmektedir.

Gerekli analiz ve değerlendirmeleri yaparak sonucunda kapasite kullanımını ve karı maksimize etmeye yönelik bir ürün karması oluşturmak mümkündür.


Kapsam

Mevcut Durum Analizi

Ürünlerin ve ürün gruplarının öğrenilmesi
Üretim ve hizmet sürecinin öğrenilmesi
İş merkezleri
Aktiviteler
Ürün-iş merkezi ilişkilendirmeleri
Kapasite ve kapasite kısıtları/fırsatları

Maliyet Yapısının Analizi

Maliyetlendirme yöntemi
Maliyeti oluşturan unsurlar

Değişken maliyet ve kırılımı
Sabit maliyet ve kırılımı

Satış Politikalarının Öğrenilmesi

Fiyatlandırma
Iskonto oranları
Tahsilat vadeleri

Teorik
Gerçekleşme

Satış Kanalları, bayi yapısı
Müşteri segmentasyonu

Tedarik Sürecinin İncelenmesi

Tedarik kanalları
Tedarikçi performansları
Tedarik kısıtları/fırsatları
Tedarikçi ödeme vadeleri

Teorik
Gerçekleşme


Kapsam

Pazar Analizi

Ürünlerin pazar payları
Alternatif ürünler

Tespit ve tanımlama
Pazar payları

Rakip Analizi

Tanımlama
SWOT analizi

Ürün Bazlı Katkı Payı Analizi

Birim satış fiyatı
Iskonto oranı
Net fiyat
Birim değişken maliyet
Katkı payı

Model Oluşturma

Mevcut bulgular, kısıtlar/fırsatlar ve ürün bazlı katkı payı analizinin ışığında, ürün karması ve kar optimizasyonunu hedefleyen modelin oluşturulması, simülasyonu ve çözümlenmesi

Senaryo Analizi

Olası ürün karması
Yeni ürün geliştirme ihtiyacı
Pazar yapısı ve fiyatlama üzerinde etkileri
Yeni yatırım ihtiyacı
İş gücü ihtiyacı
Sabit maliyet unsurları üzerindeki etkileri
İşletme sermayesi ihtiyacı
Satış ve dağıtım kanalları üzerindeki etkileri
Müşteriler, müşteri grupları üzerindeki etkileri

YUKARI