Hastanelerde Kayıp Analizi ve Hızlı Kazanım Projeleri

Amaç

Sağlık sektöründe artan maliyetleri ve israfı azaltmak, kaliteyi ve buna bağlı olarak hasta ve çalışan memnuniyetini arttırmak yalın hastane felsefesinin en önemli hedefidir.

Hastanelerde oluşan 8 temel kayıp; bekleme, taşıma, hata/kusur, stok, gereksiz işlem, gereksiz hareket, aşırı işlem, kullanılmayan yaratıcılık üzerine odaklanmak.

Kapsam

Belirlenen pilot bölgelerde israfların ve kayıpların belirlenmesi için alan sorumluları ile kayıp çalıştayı yapmak

Yöntem

Hızlı kazanım projeleri ile hastane kayıplarını gidermek adına hızlı bir değerlendirme (Quickscan) sonrası potansiyel iyileştirme konularını belirler.

 

    YUKARI