Yalın Liderlik

Yalın
Lider...

Çalışanlarla doğru iletişim kurar

Problem çözen kişi olmak yerine koçluk yapar ve fikir üretilmesini sağlar

Süreçleri etkin bir şekilde yönetecek performans göstergelerini tanımlar

Sahadaki en önemli problemlere odaklanır ve kararlı bir yapı için ekip ile birlikte her gün mücadele eder

Problemlerin sistematik bir yaklaşımla çözülmesini sağlar

Problemlerimizden öğrenerek gelişim sağlar

Ekibe örnek olacak davranışlar sergiler

Her gün daha iyiyi arayan liderlik yaklaşımını günlük aktivitelere yansıtır


Yalın Liderlik Araçları

01

Hoshin Kanri (Politikaların Yayılımı)

02

Hedeflerle Yönetim

03

Günlük Yönetim Sistemi

04

Seviyelendirilmiş Toplantı Yönetimi

05

Görsel Yönetim Sistemi


Yalın Liderlik Araçları

01

Hoshin Kanri (Politikaların Yayılımı)

Hoshin Kanri stratejik amaçların doğru şekilde tanımlanarak somutlaştırıldığı, bununla birlikte iş planlarının gerçeğe dönüşebilmesi için araç ve yöntemlerin geliştirildiği bir metodolojidir.

Aşama aşama yapılan iş planlarıyla süreçlerdeki değişimin yönetimi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasını amaçlar.

Şirketin ana iş hedeflerine odaklanan süreçlerin koordineli bir şekilde yapılanmasına olanak sağlar.

Şirket vizyonundan uzun vadeli ve kısa vadeli hedeflerin tanımlanmasına ve yıllık hedeflerin net bir şekilde ortaya konmasına odaklanır.


Yalın Liderlik Araçları

02

Hedeflerle Yönetim (Kurumsal Hedefler)

Finansal Sonuçlar

KMI & KPI

Kayıplar
Standartlar
Günlük Yönetim Sistemi

Master Plan

Saha Aktiviteleri Çalıştaylar
Projeler
KAI

Yönetim Modeli ve
Değişimi Başlatma

Kayıplarla Mücadele

Kazanımları Sürdürme

KMI: Key Management Indicators

KAI: Key Activities Indicators

KPI: Key Performance Indicators


Yalın Liderlik Araçları

02

Hedeflerle Yönetim (A3 Raporlama)

Problem Nedir?

Doğru Olan Nedir?

Neyi öğrenmemiz gerekiyor?

A3, bir sayfalık hikaye/rapordur


1960’larda kalite çemberi raporlarını sunmak için kullanılmış daha sonra stratejik planlama ve problem çözme aracının içine dahil edilmiştir

Ne yaparsak oraya ulaşırız? Doğru yolda olduğumuzu nasıl anlarız?


Yalın Liderlik Araçları

03

Günlük Yönetim Sistemi

Periyodik Kontroller

Görsel Kontroller

Standart İş

Disiplin

Kök Nedenleri Bulma

Günlük Kaizenler


Yalın Liderlik Araçları

04

Seviyelendirilmiş Toplantı Yönetimi

Yüksek dereceli problemlerin çözümü

Bir üst kademe ile paylaşılması gereken problemler

Hedef dışı durumlar için günlük problem çözümleri

Destek ve rehberlik

Geri bildirim ve etkin iletişim

Uygulama noktasına çözüm odaklı geri bildirim

Sorunları büyümeden önce analiz edin. « Problemi çözmek için neye ihtiyacım var?»
Sorunları büyümeden önce tespit edin. « Kontrol dışı olan nedir?»

Fabrika
Departman
Saha


Yalın Liderlik Araçları

05

Görsel Yönetim

Makinaların Görselleştirilmesi

Malzeme ve İş Akışının Görselleştirilmesi

Metod ve Standartların Görselleştirilmesi

İnsan Faktörü– Beceri ve Motivasyonun Görselleştirilmesi

Ölçme ve Kontrol Sistemlerinin Görselleştirilmesi

Günlük Yönetim Sistemi – Görsel Yönetim Sistemi İlişkisi

YUKARI